Logistikexpert K.Hartwall ökar verksamheten i Ryssland och erbjuder mer effektiva och hållbara lösningar

/ins K.Hartwall, ett finländskt, familjeägt företag och en föregångare vad gäller utveckling av logistiklösningar, har etablerat företaget K.Hartwall LLC i St. Petersburg i september i år.

K.Hartwall LLC kommer att stödja vår försäljningsverksamhet i Ryssland tillsammans med vår agent Mr. Igor Kazikov som driver företaget Rotorus i Moskva.

K.Hartwall har drivit affärsverksamhet med ryska detaljhandlare i många år och tror starkt på att detaljhandeln i Ryssland nu står vid en vändpunkt. Ryska detaljhandlare strävar efter att förbättra logistiken genom att koncentrera sig på frågor såsom transporternas effektivitet, påfyllningsgrad, bättre ergonomi och hållbara lösningar.

Detta kan endast göras genom att inte bara se på själva enhetspriset utan på TCO, Total Cost of Ownership, dvs ägandets totalkostnad. Det är viktigt att förstå värdet på lösningen från den första dagen och efter 5 år.

Logistikutrustning blir mer och mer en investering snarare än en produkt. Genom att titta på TCO kan detaljhandlare göra en kraftig miljöpåverkan eftersom de kan öka sin påfyllningsgrad i lastbilarna, minska transportkostnaderna och koldioxidutsläppen. Detta är en enorm fördel i ett land där långa transportvägar är en del av den dagliga verksamheten.

Alexey Simonov som har lång erfarenhet av lager och internlogistik har utsetts till verkställande direktör för K.Hartwall LLC och kommer att hjälpa oss att utveckla vår verksamhet i regionen.

”Vi har redan flera projekt i Ryssland och vi söker efter fler möjligheter. För oss är det viktigt att vara en lokal partner för våra kunder. Ryssland är en mycket attraktiv marknad och vi vill positionera oss som en viktig partner för alla företag som är intresserade av logistiska innovationer, hållbarhet och kostnadsbesparingar i sin leveranskedja”, poängterar Simonov.

Simonov tillägger: ”Företag som använder träpallar slösar bort tid inne i butiken med påfyllning av hyllor för hand med hjälp av inköpsvagnar. Med våra utrymmeseffektiva och ergonomiska rullburar kan vi minimera den manuella arbetsskedena under de sista 50 metrarna i leveranskedjan”.

För mer information, var god kontakta Jerker Hartwall, VD för K.Hartwall Oy Ab, jerker.hartwall@k-hartwall.com, eller Alexey Simonov, VD för K.Hartwall LLC, alexey.simonov@k-hartwall.com.

K.Hartwall har drivit affärsverksamhet med ryska detaljhandlare i många år och tror starkt på att detaljhandeln i Ryssland nu står vid en vändpunkt. Ryska detaljhandlare strävar efter att förbättra logistiken genom att koncentrera sig på frågor såsom transporternas effektivitet, påfyllningsgrad, bättre ergonomi och hållbara lösningar.

Detta kan endast göras genom att inte bara se på själva enhetspriset utan på TCO, Total Cost of Ownership, dvs ägandets totalkostnad. Det är viktigt att förstå värdet på lösningen från den första dagen och efter 5 år.

Logistikutrustning blir mer och mer en investering snarare än en produkt. Genom att titta på TCO kan detaljhandlare göra en kraftig miljöpåverkan eftersom de kan öka sin påfyllningsgrad i lastbilarna, minska transportkostnaderna och koldioxidutsläppen. Detta är en enorm fördel i ett land där långa transportvägar är en del av den dagliga verksamheten.

Alexey Simonov som har lång erfarenhet av lager och internlogistik har utsetts till verkställande direktör för K.Hartwall LLC och kommer att hjälpa oss att utveckla vår verksamhet i regionen.

”Vi har redan flera projekt i Ryssland och vi söker efter fler möjligheter. För oss är det viktigt att vara en lokal partner för våra kunder. Ryssland är en mycket attraktiv marknad och vi vill positionera oss som en viktig partner för alla företag som är intresserade av logistiska innovationer, hållbarhet och kostnadsbesparingar i sin leveranskedja”, poängterar Simonov.

Simonov tillägger: ”Företag som använder träpallar slösar bort tid inne i butiken med påfyllning av hyllor för hand med hjälp av inköpsvagnar. Med våra utrymmeseffektiva och ergonomiska rullburar kan vi minimera den manuella arbetsskedena under de sista 50 metrarna i leveranskedjan”.

För mer information, var god kontakta Jerker Hartwall, VD för K.Hartwall Oy Ab, jerker.hartwall@k-hartwall.com, eller Alexey Simonov, VD för K.Hartwall LLC, alexey.simonov@k-hartwall.com.

Om K.Hartwall

K.Hartwall grundades 1932 i Söderkulla, Finland och nuvarande VD, Jerker Hartwall, är den fjärde familjegenerationen som leder företaget. Under åren har vi utvecklat en djup kunskap om logistikförfaranden och deras ekonomiska aspekter och miljöpåverkan. Numera uppnår vi logistikeffektivitet genom att leverera innovativa logistiklösningar, inklusive återanvändbara lastbehållare och relaterade tjänster inom tre huvudbranscher: detaljhandeln, postbranschen och bilindustrin.

K.Hartwall levererar till över 1 500 kunder i mer än 65 länder i världen, från Ecuador till Australien. Tack vare sin effektiva globala leveransförmåga har K. Hartwall flexibilitet att stödja sina kunder oberoende av volymer eller plats. Idag sysselsätter K.Hartwall mer än 200 anställda och har en omsättning på 70 miljoner Euro.

 

K.HARTWALL OY AB

Puhelin +358 9 413 1833

www.k-hartwall.com

Popularitet:

röst data

Vi uppskattar om Du tar dig tid att meddela om Du kommer att publicera nyheten. Tack på förhand!

K.Hartwall

Kay Hartwallin tie 2
01150 Söderkulla
Finland

Tel. +358-9413 1833

Publications