Iggesund förbättrar service i Asien

/INS. Iggesund Paperboard förbättrar sin distributionsservice i Asien. Målet är i första hand att korta ledtider och därmed ge asiatiska kunder bättre service.


”Vi utvecklar ständigt vår verksamhet efter den servicenivå våra kunder efterfrågar. Därför har vi etablerat lager och arkningsservice i Taiwan, som kommer att vara igång i slutet av juli”, säger Ivan Chong, Business Area Director Graphics & Packaging, Asia Pacific. ”Det här kommer att förbättra Invercotes tillgänglighet inom hela Asia Pacific och kommer att ge nya affärer.”

Iggesund etablerar inte bara distribution i Asien, utan kommer att lagerhålla Invercote och dessutom erbjuda lokal arkning för att minimera ledtiderna från en servicepunkt i Taiwan.

”Invercote är en nischprodukt riktad till kunder som ställer höga krav på utseende och funktion, där man vill att slutresultatet ska väcka uppmärksamhet i butikshyllan och locka till köp”, säger Arvid Sundblad, ansvarig för Iggesunds globala försäljning.” Till skillnad från i stort sett all kartong producerad i Asien är Invercote uppbyggd i flera lager, vilket gör att kartongen inte spricker i bigarna. Det är ett fantastiskt starkt argument som dessutom förstärks ytterligare av Invercotes starka hållbarhetsegenskaper”.

Den förbättrade leveransservicen i Asien är ett led i Iggesunds strävan att bli mer globala i sitt agerande genom att stärka sin leveransservice utanför Europa. Men man har också lanserat ett bredare servicekoncept, ”Care by Iggesund”, där man pekar ut de resurser och stödfunktioner som erbjuds till kundkretsen. I ”Care by Iggesund” ingår snabb och enkel beställning av prov- och inspirationsmaterial, produktsäkerhetsinformation och certifikat samt tillgång till de analysmöjligheter som finns vid Iggesunds ackrediterade Laboratorium för Sensorisk och Kemisk Analys. Iggesunds omfattande miljödokumentation är också en del av servicen, inte minst som en garanti för att kunderna inte ska råka ut för obehagliga överraskningar på grund av skogsråvarans ursprung.

Iggesunds serviceerbjudande handlar också om allt det som omger produkterna Invercote och Incada; från teknikstöd på lokala marknader till den kartongkunskap företaget erbjuder genom olika referensverk.

”Vi vill inte bara att kunderna ska köpa vår kartong. För oss är det också viktigt att de får ut mesta möjliga av den. All vår dokumentation, tillsammans med en teknikerkår som finns på den lokala marknaden med erfarenheter från verksamheter och projekt som liknar våra kunders, är till för att säkerställa detta”, fortsätter Arvid Sundblad.

”Delar av stödet har vi haft länge, men vi har inte varit så tydliga mot bredden av kunder att erbjudandet finns”, slutar han.

Bildtext: Arvid Sundblad, ansvarig för Iggesunds globala försäljning.© Iggesund

Iggesund

Iggesund Paperboard är en del av den svenska skogsindustrikoncernen Holmen, en av världens 100 mest hållbara industriföretag enligt FN:s hållbarhetsindex Global Compact Index. Iggesunds omsättning är i närheten av 5 miljarder SEK och flaggskeppsprodukten Invercote säljs i mer än 100 länder.

Företaget har två produktfamiljer, Invercote och Incada, som båda återfinns bland de mest kvalitativa produkterna i sina respektive segment. Sedan 2010 har Iggesund investerat 3,3 miljarder SEK för att öka energieffektiviteten och minska de fossila utsläppen från sina kartongfabriker, investeringar som nära nog gör de bägge bruken självförsörjande på el.

Iggesund och Holmenkoncernen rapporterar sina fossila koldioxidutsläpp till det internationella projektet Carbon Disclosure Project. Miljödata är integrerade i företagets årsredovisning som görs i enlighet med GRI:s, Global Reporting Initiative, högsta nivå för hållbarhetsredovisning.

För mer information:

Staffan Sjöberg
Public Relations Manager
staffan.sjoberg@iggesund.com

Iggesund Paperboard
SE-825 80 Sverige
Tel: +4665028256
Mobile: +46703064800
www.iggesund.com

Popularitet:

röst data

Vi uppskattar om Du tar dig tid att meddela om Du kommer att publicera nyheten. Tack på förhand!

Head office Iggesund Paperboard

Iggesund Paperboard AB
SE-825 80 Iggesund
Sweden / Sverige
Phone: +46 650 280 00
Fax: +46 650 288 00
info@iggesund.com

Publications