Mindre mängd avfall och lägre energiförbrukning resultatet av Olofsfors omställning till SSAB-stål

/ins Olofsfors är en svensk tillverkare av stålprodukter för skogsbruket och byggbranschen. Företaget har minskat materialförbrukningen, optimerat produktionsprocessen och utvecklat en lättare och mer bränsleeffektiv produkt. Hur? Produktionen har förlagts till egna lokaler och man har övergått till att använda SSAB Boron 27-stål.

”Vi har gått från att använda färdigtillverkade delar till att köpa stål som vi pressar och tillverkar på vår egen anläggning”, förklarar Maria Ragnarsson som är inköps- och logistikchef hos Olofsfors. ”Nu när vi kontrollerar vår produktionsprocess genererar vi mindre avfall och vi får en mer hållbar produkt.”

Under 2008 valde Olofsfors att flytta produktionsprocessen för ECO-Tracks – larvband för skogsmaskiner – till egna lokaler. Företaget behövde en leverantör till stålet i larvbandens sidostöd, och valde SSAB Boron 27-stål.

”Kvalitet är en av våra topprioriteringar”, säger Ragnarsson. ”Om vi vill producera rätt kvalitet måste materialet som vi använder uppfylla nödvändiga kvalitetsstandarder.

”Vi valde stål från SSAB eftersom det håller hög och enhetlig kvalitet och eftersom SSAB är ett företag som har hållbarhet som ledstjärna, och dessutom är en relativt lokal leverantör för oss här i norra Sverige”, fortsätter hon.

Förutom att bränsleförbrukningen har kunnat optimeras tack vare lättviktsegenskaperna hos SSAB-stålet har övergången till SSAB Boron 27 lett till lägre materialanvändning, mindre avfall och förbättrad hållbarhet för Olofsfors.

”Mängden avfallsmaterial vid skärande bearbetning av stål kan vara så hög som 50 %. Men med stålet från SSAB har vi minskat mängden betydligt. Vår materialanvändning har också minskat. Vi tillverkar cirka 400 000 sidostöd om året, och vi sparar mellan ett halvt kilo och ett kilo stål för vart och ett. Vi värmer alltså upp mindre stål och vi förbrukar mindre stål”, säger Mats Frangén som är strategisk produktutvecklare och konstruktör hos Olofsfors.

”SSAB satsar helhjärtat på att minska sin klimatpåverkan på lång sikt och detta är något vi värdesätter när vi väljer leverantörer. Med SSAB använder och transporterar vi mindre mängder material, vilket har en positiv påverkan på våra koldioxidutsläpp”, sammanfattar Maria Ragnarsson.

Du kan få ytterligare information genom att kontakta:
Lasse Bengtsson, SSAB Europe Marketing, lasse.bengtsson@ssab.com

SSAB är ett nordiskt och USA-baserat stålbolag. SSAB erbjuder mervärdesprodukter och mervärdestjänster utvecklade i nära samarbete med kunderna – för att skapa en starkare, lättare och mer hållbar värld. SSAB har anställda i över 50 länder. SSAB har produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är noterat på Nasdaq Stockholm och har en sekundär notering på Nasdaq Helsinki. www.ssab.com. Följ oss även på sociala medier: Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter and YouTube.

ebook, Instagram, LinkedIn, Twitter and YouTube.

Popularitet:

röst data

Vi uppskattar om Du tar dig tid att meddela om Du kommer att publicera nyheten. Tack på förhand!

SSAB AB
Klarabergsviadukten 70, D6
P.O Box 70

101 21 Stockholm
SWEDEN
Telephone:+46 8 45 45 700
Email:info@ssab.com

Publications