Processförbättring den mjuka vägen

/INS. En av Finlands största produktionsanläggningar för vasslepulver ökade nyligen sin produktion med mer än 10 % utan att ha investerat i nya maskiner eller använt mer energi i processen. Produktionsanläggningen kunde åstadkomma detta enbart genom att implementera Neste Jacobs’ NAPCON® Suite:s tillämpningar för avancerad processtyrning (APC) för att optimera produktionsprocessens kritiska och energiintensiva avslutningssteg.

Vassla är en biprodukt vid ostproduktion. Eftersom den har högt näringsvärde ökar dess användning som näringstillskott eller ingrediens i livsmedel över hela världen.

Att producera vasslepulver är dock en komplex och energiintensiv process. Det är särskilt viktigt att kontrollera fuktinnehållet exakt.

"För hög vattenhalt gör vasslepulvret klibbigt, vilket kan störa eller till och med stoppa produktionen" säger Antero Ylitalo, produktionschef vid Valios fabrik för vasslepulver. "Om, å andra sidan, pulvret är för torrt skapas damm och det går åt onödigt mycket energi".

Produktens fukthalt bestäms i en spraytork i produktionslinjens slutända.

"De kritiska momenten är att kunna kontrollera spraytorkens belastning och de varma luftströmmarna på ett optimalt sätt", säger Ylitalo. "Vi behövde hålla fukthalten hos den färdiga vasslepulverprodukten mycket nära sitt optimala värde oavsett processförutsättningarna, och beakta de begränsande faktorerna som hela tiden ändrar sig ".

Process med många korsvisa beroenden


Vid produktionsanläggningen infördes en APC-lösning bestående av två verktyg som ingår i Neste Jacobs NAPCON ®Suite: NAPCON ® Indicator, som beräknar material- och energibalansinformation och skickar till NAPCON ® Controller, ett multivariabel-modellbaserat prognostiserande program som är optimerat för att styra processer med korsvisa beroenden.

Resultatet blev att APC-lösningen automatiskt styrde processen så att fabriken kunde öka sin produktion avsevärt. Samtidigt minskades risken för driftsstopp på grund av att påsfiltret täpps till.

"Vi övervägde flera APC-leverantörer men blev övertygade av Neste Jacobs expertis och funktionerna i NAPCON® Suite:s teknologi", säger Ylitalo. "Vi planerar för närvarande att införa APC-teknik också i andra produktionsanläggningar och hoppas på fortsatt gott samarbete med Neste Jacobs inom detta område".

Inga driftsstopp

Enligt Neste Jacobs verkställande applikationsingenjör Keijo Yli-Opas, slutförde företaget Valios APC-projekt inom bara tre månader från projektstart.

"En viktig faktor var att det inte behövdes några driftsstopp för installation och ibruktagande av NAPCON® Suite-programvaran", säger Yli-Opas. "Detta är väsentligt för kunder som strävar efter att förbättra sina produktionsanläggningar".

Valio är ett gott exempel på hur väl lämpad NAPCON® Suite är för processer med komplext beteende. "I själva verket är den lämplig för de flesta områden inom livsmedelsindustrin, men den ger allra bäst resultat när den tillämpas på kontinuerliga processer såsom den i vasslepulverfabriken", enligt Yli-Opas.

Utöver APC-lösningen innefattade leveransen till Valio också en OPC UA (Open Process Control Unified Architecture) uppkoppling mellan NAPCON® Suite och Valios processtyrsystem. "Kompletta tjänster för utveckling och ibruktagande samt kundutbildning var naturligtvis också viktiga delar i vårt erbjudande", säger Yli-Opas.

Han summerar projektets resultat i en mening:" En mer än 10-procentig ökning av vasslepulverproduktionen, utan ökad energikonsumtion och med förbättrad processtyrning, vilket möjliggör en ökning av den genomsnittliga fukthalten".

Vad som är verkligt slående är den korta tiden från projektstart till avslutning. "En sak som verkligen försnabbade projektet var att det inkluderade en fjärranslutning via telekommunikation mellan processen och våra ingenjörer. Det gjorde det möjligt att arbeta i projektet på distans. Fjärranslutningen utgör också en solid plattform för underhållstjänster".

Kontaktinformation:    

Jarkko Koskela, Account Manager, Utilities, tel. +358 50 458 9890 jarkko.koskela@nestejacobs.com
Jaakko Nauha, Account Manager, Produkter, tel. +358 50 458 7534
jaakko.nauha@nestejacobs.com

Rubrik 1: Valios imponerande produktionsanläggning för vasslepulver i Lapinlahti i Finland kunde öka sin produktion med mer än 10 % enbart genom att införa en APC-lösning från Neste Jacobs och utan att använda mer energi än förut. © Neste Jacobs

Rubrik 2: Valios imponerande produktionsanläggning för vasslepulver i Lapinlahti i Finland kunde öka sin produktion med mer än 10 % enbart genom att införa en APC-lösning från Neste Jacobs och utan att använda mer energi än förut. © Neste Jacobs

Valio

Valio ägs av 18 finska kooperativ för mjölkproduktion, vilka förädlar och marknadsför främst mjölkbaserade produkter. Valio är Finlands största företag för mjölkproduktion och de tar hand om 85 % av all mjölk som produceras i Finland. Huvudsakliga produktgrupper är färska mejerivaror, ostar, fetter, juicer, mjölkpulver, demineraliserat vasslepulver och produkter för storkök.
www.valio.fi

Neste Jacobs

Neste Jacobs är en framstående leverantör av lösningar för högkvalitativ teknik, ingenjörskonst och projekttjänster till en bred kundbas bestående av företag med verksamhet inom olja och gas, petrokemi, kemi och bioteknologi. Företaget har mer än 50 års erfarenhet av teknikutveckling och industriella investeringsprojekt liksom underhåll och prestandaförbättringar i Europa, Nord- och Sydamerika, Asien och Mellanöstern. Utöver de nordiska länderna ser företaget fram emot att växa på i synnerhet Mellanösterns och Rysslands tillväxtmarknader. Neste Jacobs sysselsätter ungefär 1 000 yrkesmän över hela världen.
www.nestejacobs.com

Press release images


APC solution from Neste Jacobs. ©Neste Jacobs

APC solution from Neste Jacobs. ©Neste Jacobs

Popularitet:

röst data

Vi uppskattar om Du tar dig tid att meddela om Du kommer att publicera nyheten. Tack på förhand!

Publications