Nytt Alfa Laval Fluid Handling Application & Innovation Centre öppnar i Danmark

Alfa Laval – en världsledare inom värmeöverföring, centrifugalseparering och vätskehantering – öppnar ett toppmodernt Application & Innovation Centre i Kolding, Danmark. Centret kommer att stärka företagets tekniska ledarskap inom hygienisk vätskehantering och låta Alfa Laval ta täten när det gäller kundengagemang, produktinnovation och optimering av kundprocesser.

Genom investeringen i företagets nya Application & Innovation Centre på 1 600 kvadratmeter ökar Alfa Laval sitt strategiska fokus på snabbare produktinnovation, vilket gör Alfa Lavals pumpar, ventiler samt blandnings- och rengöringsutrustning som används inom livsmedels- och läkemedelsindustrierna ännu mer tilltalande för kunderna.

– Det handlar om att ta kundernas produktion till nästa nivå, säger Mikkel Nordkvist, vice vd för Hygienic Fluid Handling och chef för Industry Management. – Kunderna kan se – antingen på plats eller via livelänk – hur Alfa Lavals utrustning presterar under verkliga driftsförhållanden. Att genomföra tester med Alfa Lavals branschexperter bekräftar högre avkastning, förbättrad hygien och hållbara kostnadsreduktioner genom minskad användning av energi, vatten och rengöringsmedel. Det är ett gyllene tillfälle att validera produkternas övergripande prestanda.

– Centret utgör en unik miljö för att utveckla morgondagens teknik och utrustning för vätskehantering. Flera testbäddar med avancerad maskinvara och programvara låter oss driva på innovationen genom att genomföra strikta koncepttester för ny utrustning till livsmedels- och läkemedelsindustrin vid många driftpunkter och under praktiskt taget verkliga förhållanden, säger Rikke Kau Breinholt, vice vd för Hygienic Fluid Handling och chef för Forskning och utveckling på Alfa Laval. – Med insikter från kundtesterna kan vi ytterligare förfina vår utrustning och få ut nya kundcentrerade produkter och produktförbättringar på marknaden snabbare än tidigare. Att skynda på produktutvecklingen och innovationen innebär i sin tur att vi kan leverera större värde till våra kunder.

Visste du att … Alfa Laval har flera globala kompetens- och testcenter, inklusive fyra i Danmark; i Søborg (dekanterare för livsmedels- och vattentillämpningar), Ålborg (marina tillämpningar), Nakskov (membranfiltreringstillämpningar) och nu Kolding (vätskehantering)?

 

Detta är Alfa Laval

Alfa Laval är aktivt inom områdena Energi, Marina tillämpningar och Livsmedel och vatten, och erbjuder sina expertkunskaper, produkter och tjänster till en lång rad branscher i cirka 100 länder. Företaget strävar efter att optimera processer, skapa ansvarsfull tillväxt och driva framsteg – och gör hela tiden det lilla extra för att hjälpa kunderna att uppnå sina affärsmål och hållbarhetsmål.

Alfa Lavals innovativa tekniker syftar till att rena, förfina och återanvända material och främja mer ansvarsfull användning av naturresurser. De bidrar till ökad energieffektivitet och värmeåtervinning, bättre vattenbehandling och minskade utsläpp. Därmed bidrar Alfa Laval inte bara till framgångar för sina kunder, utan för alla människor och vår planet. Vi gör världen bättre, varje dag. Allt enligt vårt motto Advancing betterTM. 

Alfa Laval har 17 500 anställda. Årsomsättningen 2019 var 46,5 miljarder SEK (cirka 4,4 miljarder EUR). Företaget är noterat på Nasdaq OMX.

www.alfalaval.com

www.alfalaval.com/ApplicationKolding


För mer information kontakta:

Mikkel Nordkvist

Vice vd, BU Hygienic Fluid Handling, chef för Industry Management

Telefon: +45 31 12 69 25

E-post: mikkel.nordkvist@alfalaval.com

 

Rikke Kau Breinholt

Vice vd, BU Hygienic Fluid Handling, chef för Forskning och utveckling

Telefon: +45 28 95 43 34

E-post: rikkekau.breinholt@alfalaval.com

 

Marianne Hojby

Marketing Communication Manager

Alfa Laval Nordic A/S

Mobil: +45 28 95 44 71

E-post: marianne.hojby@alfalaval.com

Popularitet:

röst data

Vi uppskattar om Du tar dig tid att meddela om Du kommer att publicera nyheten. Tack på förhand!

Publications