Nu gäller det! Låt inte dålig tankrengöringen slösa bort tid, vatten och energi

/INS När vattenstrålen från en rengöringsenhet med roterande diskhuvuden träffar tankväggen, skapas anslagsenergi (N). Efter anslaget sprids strålen ut och skapar ett rengöringsavtryck med hög väggskjuvspänning (Pa). Eftersom rengöringsmaskinen roterar i ett 3D-mönster ”flyttas” avtrycket runt i tanken i ett fördefinierat mönster och rengör hela tankens yta med hög väggskjuvspänning. Ju längre bort från anslagspunkten, desto mindre blir väggskjuvspänningen (den mekaniska rörelsen).

Traditionella spraykulor är statiska. Detta innebär att huvuddelen av tankrengöringsenergin kommer från vatten som strömmar ned över tankväggen med låg väggskjuvspänning. Den här rengöringsmetoden kräver lång tid, stora mängder vatten och energi för att kompensera för rengöringens dåliga prestanda.

En rengöringscykel kan räcka
Tack vare den unika designen hos Alfa Lavals roterande diskhuvuden träffar den första – av åtta – rengöringscykler tankens vägg med ett jämnt och tätt mönster över hela tankens yta. Avståndet mellan avtrycksspåren är ganska brett, men om produkten är enkel att få bort (till exempel mjölk eller sirap) krävs det bara liten väggskjuvspänning för att ta bort den. Detta innebär att försköljningen vid rengöring av tanken ofta genomförs med endast en rengöringscykel, så att du kan spara tid, vatten och energi.

En rengöringscykel tar normalt sett 1–3 min, och när produkten effektivt avlägsnats från tankväggen kommer strålen att förskjuta den andra rengöringscykeln och därmed minimera avståndet mellan strålarna. Fler rengöringscykler krävs för produkter som är svårare att rengöra.

Avkastningstid
Jämfört med en statisk spraykula innebär Alfa Lavals roterande diskhuvud en högre inledande investering, men den låga driftskostnaden ger en kort avkastningstid – ofta på mindre än ett år.

Kort om Alfa Laval
Alfa Laval är en ledande, global leverantör av specialiserade produkter och processtekniska lösningar.

Vår utrustning och våra system och tjänster bidrar till att optimera kundernas processer - om och om igen.

Med vår hjälp värmer, kyler, separerar och transporterar våra kunder produkter som olja, vatten, kemikalier, drycker, livsmedel, läkemedel och stärkelse.

Vår världsomspännande organisation arbetar nära kunderna i nästan 100 länder och hjälper dem att ligga i framkant.

Hur kontaktar jag Alfa Laval

Uppdaterad kontaktinformation för Alfa Laval i alla länder finns på vår globala

website www.alfalaval.com

Popularitet:

röst data

Vi uppskattar om Du tar dig tid att meddela om Du kommer att publicera nyheten. Tack på förhand!

Publications