Upp till 80 % energibesparing med varsam omröring

/INS. Våra omrörare har en flexibel, modulär utformning som underlättar både installation och underhåll. Den överlägsna utformningen ger kvalitet, prestanda och kostnadsbesparingar. De specialbyggda omrörarna har släta ytor som underlättar optimalt flöde och uppfyller de stränga hygienstandarderna inom tillverkning av livsmedel, mejeriprodukter, drycker, läkemedel samt egen- och hemvårdsprodukter.

Våra EnSaFoil-impellrar samt våra egna specialutvecklade EnSaFerm-impellrar för jäsning absorberar värmen från produkten, vilket resulterar i minskad energiförbrukning. Deras unika form bygger på omfattande studier av flödesdynamik och gör dem upp till 400 % mer effektiva än impellrar med vanlig lutning.

Förutom att de minimerar energiförlusterna, använder våra impellrar reducerade hastigheter utan att minska pumpkapaciteten. Därmed utsätts produkten för mycket låg belastning från skjuvning och sänker strömförbrukningen med upp till 80 % i jämförelse med omrörare med vanliga impellrar.

Omrörare från Alfa Laval är utformade för enkel rengöring. Dessutom erbjuder vi utrustning för tankrengöring som hjälper dig uppfylla de stränga kraven inom alla hygienbranscher.  

Det finns dessutom möjlighet att konfigurera utrustningen för användning i sterila/aseptiska tillämpningar. Att anpassa omröraren till den specifika uppgiften kräver optimerad strömförbrukning och prissättning.

Kort om Alfa Laval

Alfa Laval är en ledande, global leverantör av specialiserade produkter och processtekniska lösningar.

Vår utrustning och våra system och tjänster bidrar till att optimera kundernas processer - om och om igen.

Med vår hjälp värmer, kyler, separerar och transporterar våra kunder produkter som olja, vatten, kemikalier, drycker, livsmedel, läkemedel och stärkelse.

Vår världsomspännande organisation arbetar nära kunderna i nästan 100 länder och hjälper dem att ligga i framkant.

Hur kontaktar jag Alfa Laval

Uppdaterad kontaktinformation för Alfa Laval i alla länder finns på vår globala website www.alfalaval.com

Popularitet:

röst data

Vi uppskattar om Du tar dig tid att meddela om Du kommer att publicera nyheten. Tack på förhand!

Publications