Kompakt och lättinstallerad ventilstyrning

/INS. Alternativ till externa magnetventiler

Den kompakta och intelligenta Alfa Laval ThinkTop D30 är en lättinstallerad integrerad styrenhet för hygientillämpningar inom tillverkning av livsmedel, mejeriprodukter, drycker, läkemedel samt egen- och hemvårdsprodukter. Den här tillförlitliga enheten utgör ett kostnadseffektivt och prisvärt alternativ till konventionella lösningar för övervakning och styrning av ventiler.

Lättinstallerad ventilstyrning

Installation och inställning går snabbt och enkelt, vilket eliminerar risken för felaktig hantering under driftsättning och produktion. Styrenheten är utformad för att uppfylla marknadens krav på ännu större användbarhet och problemfri styrning av automatiserade ventiler. Placera bara enheten ovanpå ventilställdonet, anslut luften och koppla sedan kabeln till PLC-systemet. Det krävs inga specialkunskaper, adaptrar eller verktyg och du behöver inte justera återkopplingsläget med regelbundna intervall.

Tillförlitlig och hygienisk lösning

ThinkTop D30 upptäcker om lufttrycket minskar, vilket är ett av de vanligaste processfelen. Den tål fysiska stötar, vibrationer, tryckslag, värmeskillnader och tryckstötar. ThinkTop D30 är vattentät och uppfyller kraven i IP66/IP67. Därmed kan den förhindra kondens och se till att damm, vatten och andra partiklar inte tränger in i kontrollhuvudet. Dessutom kan kontrollhuvudet spolas av med vatten eller rengöringsvätska utan att driften påverkas. Detta ger maximal hygien och eliminerar effektivt problem med korrosion och extern nedsmutsning.

Användbara funktioner

ThinkTop D30 har ett digitalt gränssnitt med en 360-graders visuell indikator, vilket gör det möjligt att förbättra övervakningen av luftförluster och återkoppling vid läckor från det aktiverade eller inaktiverade ställdonet. Detta ger en mer stabil drift vid hygieniska processer, förbättrad produktkvalitet och ökad tillgänglighet.

Kort om Alfa Laval

Alfa Laval är en ledande, global leverantör av specialiserade produkter och processtekniska lösningar.

Vår utrustning och våra system och tjänster bidrar till att optimera kundernas processer - om och om igen.

Med vår hjälp värmer, kyler, separerar och transporterar våra kunder produkter som olja, vatten, kemikalier, drycker, livsmedel, läkemedel och stärkelse.

Vår världsomspännande organisation arbetar nära kunderna i nästan 100 länder och hjälper dem att ligga i framkant.

Hur kontaktar jag Alfa Laval

Uppdaterad kontaktinformation för Alfa Laval i alla länder finns på vår globala website www.alfalaval.com

Popularitet:

röst data

Vi uppskattar om Du tar dig tid att meddela om Du kommer att publicera nyheten. Tack på förhand!

Publications