Skydda personalen, utrustningen och miljön

/INS. För att göra Alfa Lavals starka sortiment av säkerhetsventiler komplett lanserar vi nu en äkta fjäderbelastad säkerhetsventil: Alfa Laval Saftey Valve.

Vår nya ventil är konstruerad för att skydda både utrustning och personal. I potentiellt farliga situationer öppnas ventilen vid ett förinställt tryck. Ventilen hålls stängd av kraften i den hoptryckta fjädern, men tvingas upp när trycket ökar vid säkerhetsventilens inlopp. När krafterna upphäver varandra öppnas ventilen och minskar trycket, för att sedan stängas på nytt när systemet återgår till normalt läge.

Nyckelfunktioner för din säkerhet

– Specialanpassat och pålitligt skydd mot kostsamma och förödande olyckor
– Kalibreras till det önskade börvärdet för trycket, förseglas och levereras med ett PED-certifikat
– Hygienisk konstruktion som eliminerar ohygieniska läckor och överströmning före och efter trycktoppar

Alfa Lavals Scandi Brew-serie

Vi införde nyligen vakuum- och övertrycksventilerna i Alfa Lavals Scandi Brew-serie i vårt sortiment av hygienventiler:

• Alfa Laval SB-säkerhetsventil
• Alfa Laval SB-vakuumventil
• Alfa Laval SB-vakuumslang

Dessa säkerhetsventiler skyddar mot övertryck i tankar och rörledningar som kan uppstå på grund av till exempel överfyllning och jäsningsprocesser. Dessutom skyddar de mot implosion orsakad av till exempel vakuum som uppstår vid kall sköljning efter varm rengöring eller blockering av gasflödet under tömning.

Alfa Laval-säkerhetsventilen kan användas med en Alfa Laval SB-vakuumslang för att skapa en kombinerad säkerhetsanordning som skyddar mot både vakuum och övertryck i en och samma hygieniska ventillösning med en enda tankanslutning.

Kort om Alfa Laval

Alfa Laval är en ledande, global leverantör av specialiserade produkter och processtekniska lösningar.

Vår utrustning och våra system och tjänster bidrar till att optimera kundernas processer - om och om igen.

Med vår hjälp värmer, kyler, separerar och transporterar våra kunder produkter som olja, vatten, kemikalier, drycker, livsmedel, läkemedel och stärkelse.

Vår världsomspännande organisation arbetar nära kunderna i nästan 100 länder och hjälper dem att ligga i framkant.

Hur kontaktar jag Alfa Laval

Uppdaterad kontaktinformation för Alfa Laval i alla länder finns på vår globala website www.alfalaval.com

Popularitet:

röst data

Vi uppskattar om Du tar dig tid att meddela om Du kommer att publicera nyheten. Tack på förhand!

Publications