SCA lanserar GraphoStyle – ett tryckpapper som får budskap att synas!

/INS. SCA har utvecklat GraphoStyle, som har en hög tjocklek, ljushet och en tryckyta som ger ett lyft till bilder och fyrfärgstryck. GraphoStyles tryckbarhet är i klass med exklusiva tidskrifter, papperet skapar volym och har en av marknadens bästa miljöprofil.

GraphoStyle är ett matt, ljust LWC papper som erbjuder ett högt värde för läsare och annonsörer. Den matta ytan är läsvänlig och en högre ljushet ger bra kontraster och levande färger i bilder. Ett voluminöst papper ger trycksaken en känsla och utseende av hög klass. GraphoStyle passar väl när man vill effektivisera reklamutskicken mot lägre sidantal men få fylliga reklamblad som förmedlar en lyxig känsla.  

-Efterfrågan på bulkiga papper med hög ljushet är en tydlig trend i Europa och en läsvänlig matt yta signalerar också ett miljövärde, säger Ulf Edman, marknadsdirektör för SCA Ortvikens tryckpapper.

För pappersköpare innebär en högre bulk också en möjlighet att gå ner i ytvikt, vilket sparar pengar både i inköp och i distribution. Kort sagt mera papper för pengarna. GraphoStyle har utvecklats för att konkurrera med högre bulkpapper som används i reklam och tidskrifter.

-Under ett par års tid har SCA Ortviken lanserat produkter utifrån det behov som våra kunder har. GraphoInvent och GraphoSilk har visat sig vara framgångsrika alternativ för reklam och tidskrifter. Med GraphoStyle vill vi nu ge kunderna ett extraordinärt papper som svarar mot de behov som vi ser idag, fortsätter Ulf Edman.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Ulf Edman, marknadsdirektör, SCA Ortviken, tel. 060-19 77 76. Björn Lyngfelt, informationsdirektör, SCA Forest Products, tel. 060-19 34 98.

Popularitet:

röst data

Vi uppskattar om Du tar dig tid att meddela om Du kommer att publicera nyheten. Tack på förhand!

Publications