Chcete znížiť riziko neplánovanej odstávky GPHE? Toto je najlepšia rada, akú môžete počas celého roka dostať

/INS. Dosiahnutie najvyššej výkonnosti doskového výmenníka tepla si vyžaduje preventívnu údržbu, predovšetkým v prípade hygienických aplikácií v potravinárskom, mliekarenskom, nápojovom, farmaceutickom, kozmetickom priemysle a odvetví starostlivosti o domácnosť. Každý technologický systém je však iný a má iné parametre, ktoré ovplyvňujú prenos tepla a tesniaci účinok dosiek a tesnenia.

Tesnenie, jeho materiálové vlastnosti a konštrukcia sú starostlivo vyberané, aby bola zaistená optimálna tesniaca funkcia pre zamýšľanú oblasť využitia.  Je takmer nemožné vedieť, kedy presne by sa mali tesnenia vymeniť, pretože táto doba sa líši podľa spôsobu použitia. V priebehu času však všetky tesnenia prirodzene starnú a opotrebúvajú sa v dôsledku teplôt, tlaku a námahy v bežných prevádzkových podmienkach. 

Bez preventívnej údržby riskujete neplánované odstávky, ktoré môžu byť nákladné.

Okolnosti, ktoré je vhodné zvážiť:

• Teplota a tlak: Vyššie prevádzkové teploty a tlak vedú k rýchlejšiemu opotrebovaniu tesnenia. 

• Stlačenie: Tesnenia sú vystavené lokálnej námahe od prvej chvíle, kedy ich upevníte a dosky utiahnete.

• Náhradné tesnenia uchovávajte vo vzduchotesnom uzavretom obale na suchom, chladnom a tmavom mieste, mimo dosah zariadení produkujúcich ozón, ako sú stroje alebo svetelné armatúry.

Alfa Laval v skratke

Alfa Laval je významným svetovým dodávateľom zariadení ako sú predovšetkým výmenníky tepla, kompaktné odovzdávacie stanice tepla, vzduchové chladiče, odstredivky, dekantačné odstredivky, membránová filtrácia, čerpadlá, ventily, vybavenie nádrží a filtre. Naše zariadenia, systémy a služby optimalizujú výkonnosť technologických procesov našich zákazníkov.

Pomáhame ohrievať, chladiť, separovať a dopravovať olej, vodu, chemikálie, nápoje, potraviny, škrob a farmaceutické výrobky.

Naša celosvetová organizácia úzko spolupracuje so zákazníkmi v takmer 100 krajinách sveta. Pomáha im byť vždy o krok napred.

Kontakty

Aktuálne kontakty na firmu Alfa Laval, zoznam autorizovaných distribútorov a servisných partnerov, získate na webových stránkach www.alfalaval.sk

www.alfalaval.com

Rating:

vote data

Let us know if you are going to use this press release. Thank you!

Publications