To je ono! Neplytvajte časom, vodou a energiou na nesprávne čistenie nádrží

/INS.Keď vodný lúč vychádzajúci z rotačné tryskové hlavice zasiahne stenu nádrže, vytvorí nárazovú silu (v N). Po náraze sa lúč rozstrekne a vytvorí čistiacu stopu s vysokým šmykovým napätím v stene (v Pa). Vzhľadom na to, že sa hlavice otáčajú pri trojrozmernom pohybe, stopa sa „pohybuje“ vo vnútri nádoby podľa dopredu definovanej trasy a pomocou vysokého šmykového napätia na stene vyčistí celý povrch nádrže. S rastúcou vzdialenosťou od bodu dopadu šmykové napätie na stene (mechanické pôsobenie) klesá.

Tradičné čistiace hlavice sú statické. To znamená, že zdrojom väčšiny energie pri čistení nádrže je voda padajúca kaskádovito smerom dolu po stene nádrže pri nízkom šmykovom napätí. Tento spôsob čistenia je veľmi náročný na čas, vodu a energiu, ktoré sú potrebné pre kompenzáciu slabého čistiaceho výkonu.

Môže stačiť jeden čistiaci cyklus
Vďaka unikátnej konštrukcii rotačnej dýzovej hlavice Alfa Laval sleduje voda narážajúca na stenu nádrže v prvom (z ôsmich) čistiacich cyklov trasu čistiacej stopy, ktorá rovnomerne pokrýva celý povrch nádrže. Medzery medzi jednotlivými líniami trasy stopy sú pomerne široké, ale ak je možné produkt jednoducho vyčistiť (napr. mlieko alebo sirup), na jeho odstránenie stačí aj malé šmykové napätie na stene. To znamená, že predvýplachu nádrže je možné uskutočniť len pomocou jedného čistiaceho cyklu. Tým ušetríte čas, vodu a energiu.

Jeden čistiaci cyklus trvá zvyčajne 1 – 3 minúty a teraz, keď sa produkt účinne odstráni zo steny nádrže, odsadia hlavice druhý čistiaci cyklus, a tým sa minimalizujú vzdialenosti medzi trasami vodného lúča. V prípade produktov, ktoré sa ťažko čistia, je potrebných viac čistiacich cyklov.

Návratnosť
V porovnaní so statickou čistiacou guľou je rotačná dýzová hlavica Alfa Laval síce náročnejšia na počiatočné investície, no jej nízke prevádzkové náklady ponúkajú rýchlu návratnosť – často za kratšiu dobu ako jeden rok.

Alfa Laval v skratke
Alfa Laval je významným svetovým dodávateľom zariadení ako sú predovšetkým výmenníky tepla, kompaktné odovzdávacie stanice tepla, vzduchové chladiče, odstredivky, dekantačné odstredivky, membránová filtrácia, čerpadlá, ventily, vybavenie nádrží a filtre. Naše zariadenia, systémy a služby optimalizujú výkonnosť technologických procesov našich zákazníkov.

Pomáhame ohrievať, chladiť, separovať a dopravovať olej, vodu, chemikálie, nápoje, potraviny, škrob a farmaceutické výrobky.

Naša celosvetová organizácia úzko spolupracuje so zákazníkmi v takmer 100 krajinách sveta. Pomáha im byť vždy o krok napred.

Kontakty
Aktuálne kontakty na firmu Alfa Laval, zoznam autorizovaných distribútorov a servisných partnerov, získate na webových stránkach

www.alfalaval.sk

www.alfalaval.com

Rating:

vote data

Let us know if you are going to use this press release. Thank you!

Publications