Túžite po dokonalej hygiene?

/INS. Spĺňajte najprísnejšie požiadavky s membránovými ventilmi Alfa Laval

Spoločnosť Alfa Laval dôkladne rozumie dopytu po spoľahlivosti v odvetviach s vysokými nárokmi na hygienu, ako aj po zariadeniach, ktoré podporujú udržateľné procesy. Náš široký sortiment membránových ventilov je určený na zaistenie najvyššej spoľahlivosti v sterilných a aseptických aplikáciách. Tu uvádzame niekoľko prípadov:

Model Unique DV-ST UltraPure značky Alfa Laval

Je kompaktný, ľahký ventil modulárnej konštrukcie, ktorý ponúka široké možnosti aplikácií na špecifické účely. Stanovený obsah síry je štandardný pre všetky kované i liate ventily, vďaka čomu je možné dosiahnuť vysoko kvalitné zvary.

Pomocou pneumatického pohonu sa môže nastaviť tlak pružiny aj použitie obmedzovača zdvihu. U všetkých manuálnych ovládacích mechanizmoch zaisťuje ochrana pred preťažením pri uťahovaní v manuálnej prevádzke definovaný pracovný tlak na membránu. Obe riešenia optimalizujú bezpečnú funkciu tesnenia a predlžujú životnosť membrány.

Súčasťou sortimentu DV-ST sú trojcestné (T) ventily a vypúšťacie ventily nádrží. K dispozícii sú buď ako opracované z odliatku alebo kované a zvárané. Vďaka konfigurácii s trojcestnými ventilmi vyrobenými z kovaných telies môžete znížiť náklady na materiál aj prevádzku. Zníženie hmotnosti (až o 62% oproti tradičným riešeniam) zároveň obmedzuje namáhanie potrubia. Ďalej sa skracuje doba sterilizácie a súčasne sa znižujú náklady na energie a dobu odstávok systému. Viď celú prípadovú štúdiu nižšie.

Lepšie celkové výsledky s modelom DV-P UltraPure

Nová a priekopnícka konštrukcia unikátnych membránových ventilov Premium UltraPure (DV-P) značky Alfa Laval ponúka presnejšiu reguláciu prietoku a dvojnásobok prietoku oproti konvenčnej konštrukcii membránových ventilov pri danom poklese tlaku.

Model DV-P značky Alfa Laval minimalizuje celkové obstarávacie náklady membránových ventilov. Dvojnásobné množstvo prietoku alebo nižší pokles tlaku umožňuje použitie menších plniacich čerpadiel s nižšou spotrebou elektriny a znižuje tak náklady na energiu. Použitím menších čerpadiel, ventilov a potrubia sú aj montážne náklady nižšie než v prípade klasických membránových ventilov.

Ďalšie úspory sa dosahujú vďaka predĺženej životnosti membrány, ktorá predlžuje servisné intervaly.

Model DP-V značky Alfa Laval vám ponúka vynikajúce hygienické vlastnosti, bezpečný a jednoduchý servis, nižšie náklady na energiu i montáž ako aj kompletnú dokumentáciu.

Alfa Laval v skratke

Alfa Laval je významným svetovým dodávateľom zariadení ako sú predovšetkým výmenníky tepla, kompaktné odovzdávacie stanice tepla, vzduchové chladiče, odstredivky, dekantačné odstredivky, membránová filtrácia, čerpadlá, ventily, vybavenie nádrží a filtre. Naše zariadenia, systémy a služby optimalizujú výkonnosť technologických procesov našich zákazníkov.
Pomáhame ohrievať, chladiť, separovať a dopravovať olej, vodu, chemikálie, nápoje, potraviny, škrob a farmaceutické výrobky.
Naša celosvetová organizácia úzko spolupracuje so zákazníkmi v takmer 100 krajinách sveta. Pomáha im byť vždy o krok napred.

Kontakty
Aktuálne kontakty na firmu Alfa Laval, zoznam autorizovaných distribútorov a servisných partnerov, získate na webových stránkach

www.alfalaval.sk

www.alfalaval.com

Rating:

vote data

Let us know if you are going to use this press release. Thank you!

Publications