Predstavujeme hygienické čerpadlo s vyššou účinnosťou a nižšou hlučnosťou

/INS. Je tu nový štandard samonasávacej čerpacej techniky

Čerpadlo Alfa Laval LKH Prime, konštruované na báze špičkovej koncepcie Alfa Laval LKH, je účinné, mnohostranné a hygienické samonasávacie čerpadlo. Využíva kombináciu technického princípu "air-screw" s vyspelým konštrukčným poňatím pre splnenie najvyšších nárokov potravinárskeho priemyslu, mliekarní, výroby nápojov, domácich aplikácií i osobnej starostlivosti. Vo verzii LKH Prime ultrapure je ideálny pre farmaceutické aplikácie.

Energetická účinnosť

Pomocou kombinácie technického princípu "air-screw", optimalizovaného rotora a geometria skrine prekračuje čerpadlo Alfa Laval LKH Prime zvyklosti v odbore v účinnosti chodu s obmedzením spotreby energie a emisií CO₂. Čerpadlo Alfa Laval LKH Prime je určené do najprísnejších podmienok hygienických aplikácií. Má osvedčenie EHEDG a oprávnenie používať symbol 3-A.

Univerzálnosť

Charakteristickou spoľahlivosťou, zdokonalenou funkčnou účinnosťou a konštrukciou je predurčené jako vratné čerpadlo CIP. Čerpadlo Alfa Laval LKH Prime však môže čerpať aj produkty a tým znížiť investičú náročnosť pri návrhoch procesních technológií, prakticky v ktoromkoľvek odbore.

Podstatne znížená hladina hluku

Hladina akustického tlaku za chodu čerpadla Alfa Laval LKH Prime je o 80% nižšia ako u tradičných čerpadiel koncipovaných pre CIP aplikácie a kvapaliny obsahom vzduchu. Znížená hlučnosť predstavuje cestu inteligentného zlepšenia pracovného prostredia a bezpečnosti pre prevádzkovú obsluhu.

Jednoduchá údržba

Údržba čerpadla je nenáročná a nákladovo efektívná, rovnako ako servis. Použitie súčiastok zhodných s čerpadlami LKH znamená nižšie prevádzkové náklady a zabezpečenie dlhodobej prevádzkyschopnosti čerpadlám Alfa Laval LKH Prime, navyše so zálohou v globálnej servisnej sieti Alfa Laval.

Alfa Laval v skratke

Alfa Laval je významným svetovým dodávateľom zariadení ako sú predovšetkým výmenníky tepla, kompaktné odovzdávacie stanice tepla, vzduchové chladiče, odstredivky, dekantačné odstredivky, membránová filtrácia, čerpadlá, ventily, vybavenie nádrží a filtre. Naše zariadenia, systémy a služby optimalizujú výkonnosť technologických procesov našich zákazníkov.
Pomáhame ohrievať, chladiť, separovať a dopravovať olej, vodu, chemikálie, nápoje, potraviny, škrob a farmaceutické výrobky.
Naša celosvetová organizácia úzko spolupracuje so zákazníkmi v takmer 100 krajinách sveta. Pomáha im byť vždy o krok napred.

Kontakty
Aktuálne kontakty na firmu Alfa Laval, zoznam autorizovaných distribútorov a servisných partnerov, získate na webových stránkach www.alfalaval.sk

www.alfalaval.com

Rating:

vote data

Let us know if you are going to use this press release. Thank you!

Publications