Nowe źródło zarobku dla lokalnych rolników

/ins Sprzedaż biomasy od lokalnych rolników do papierni firmy Iggesund Paperboard w Workington wzbogaci lokalny przemysł rolny o ponad 1,5 milionów funtów rocznie. Inicjatywa ta otworzyła zupełnie nowe źródło dochodów dla prawie 200 gospodarstw rolnych w Kumbrii i Szkocji i w ostatnim czasie otrzymała nagrodę Rushlight Bioenergy Award. Nagrody Rushlight to zespół nagród zaprojektowanych specjalnie w celu wspierania i promowania najnowszych czystych technologii, innowacji, inicjatyw i projektów wdrożeniowych dla firm i innych organizacji w Wielkiej Brytanii, Irlandii i na całym świecie.

W roku 2013 firma Iggesund zainwestowała w elektrociepłownię opalaną biomasą, której głównym zadaniem było zasilanie papierni energią odnawialną. W ciągu jednej nocy zasilanie energią pochodzącą z gazu ziemnego zostało zastąpione biomasą, dzięki czemu udało się zmniejszyć emisje dwutlenku węgla pochodzącego z paliw kopalnych o 190 000 ton rocznie. To odpowiednik rocznych emisji około 65 000 samochodów. Wraz z decyzją narodził się pomysł, umożliwienia lokalnym rolnikom kultywowania upraw energetycznych i sprzedawanie ich firmie Iggesund.

„Była to ekscytująca podróż. Na początku rolnicy byli nastawieni dość sceptycznie, co zdarza się dość często. Jednakże stopniowo, widząc nasze poświęcenie oraz obliczenia dotyczące zarobków z mniej żyznych pól, do projektu „Grow Your Income” zaczęło dołączać coraz więcej z nich”, wyjaśnia Neil Watkins, menedżer ds. paliw alternatywnych w Iggesund w Workington.

Celem było pozyskanie 25 000 ton biomasy z przemysłu rolnego. Po pięciu latach stało się jasne, że cel ten zostanie przekroczony, gdy wszystkie zakontraktowane uprawy będą gotowe do zbioru.

Tak jak w przypadku wielu innych krajów, w Wielkiej Brytanii ludność wiejska się starzeje. Większość dzieci rolników przeprowadza się do dużych miast, by zacząć karierę gwiazdy rocka, komputerowego geniusza czy też gwiazdy telewizyjnej. Starsze pokolenie, które zostaje na wsi, musi zainwestować w pola wymagające mniejszego nakładu pracy, a które wciąż przynosić będą godny dochód. Firma Iggesund zaproponowała społeczności rolniczej pomoc w sadzeniu, gospodarowaniu zbiorami, a także w transporcie plonów do papierni. Wszystkie te kroki pozwoliły zmniejszyć nakład pracy poszczególnych gospodarstw. Firma Iggesund podpisała także długie kontrakty indeksowane, które ułatwiają prognozowanie przyszłych dochodów.

Wraz z rozpoczęciem projektu Departament Środowiska, Żywności i Spraw Wiejskich (DEFRA) zarekomendował wybrane obszary Kumbrii jako ziemie odpowiednie do upraw energetycznych. W miarę rozwoju projektu okazało się jednocześnie, że uprawy pomagają również zwalczać skutki powodzi i zwiększają bioróżnorodność.

„Kolejną korzyścią płynącą z upraw energetycznych, w naszym przypadku wierzby o krótkiej rotacji (SRC), jest to, że dają dobre plony na mniej żyznej ziemi, a więc nie wymagają wykorzystywania ziem lepiej przystosowanych do produkcji żywności”, podkreśla Neil Watkins.

Obok źródła energii potrzebnej do zasilania zakładu, Ulf Löfgren, dyrektor papierni , który zapoczątkował Grow Your Income, wymienia dodatkowe korzyści.

„Kumbria oraz regiony Szkocji, w których działamy, są zdominowane przez rolnictwo. „Nasza współpraca z rolnikami w zakresie upraw energetycznych, a także fakt, że spotykamy się z nimi na targach rolniczych oraz na organizowanych przez nas szkoleniach, oznaczają, że mamy teraz o wiele lepiej zdefiniowaną rozpoznawalność w regionie.

„Ponadto możemy również wzajemnie poklepać się po plecach, ponieważ jest to dobry przykład realizacji założenia ONZ nr 17 w zakresie zrównoważonego rozwoju, jakim jest partnerstwo prowadzące do osiągania kolejnych celów zrównoważonego rozwoju. W takim przypadku mówimy o współpracy między ogromnym przemysłem przetwórczym oraz ponad 100 rolnikami, którzy wspólnie zmniejszają emisje z paliw kopalnych”.

Firma Iggesund Paperboard sama uprawia ośmiohektarowe pole energetyczne na terenie otaczającym papiernię.

 

Podpis: Lokalna społeczność rolnicza zarabia w sumie niemal 1,6 miliona funtów rocznie na sprzedaży biomasy papierni w Workington, mówi Ulf Löfgren, dyrektor zarządzający zakładu. W styczniu 2019 r. projekt otrzymał nagrodę Rushlight Bioenergy Award.

 

Iggesund

 Iggesund Paperboard jest częścią szwedzkiej grupy przemysłowej Holmen, jednego z największych na świecie 100 najbardziej zrównoważonych firm notowanych na indeksie Global Compact ONZ . Obroty Iggesund to ponad 500 mln €, a flagowy produkt Invercote jest sprzedawany w ponad 100 krajach. Firma posiada dwie rodziny marek, Invercote i Incada, oba umieszczone na wysokiej półce w swoich segmentach. Od 2010 Iggesund zainwestował ponad 380 mln € w celu zwiększenia ich efektywności energetycznej i redukcji emisji.

Iggesund i Grupa Holmen zgłasza całą swoją emisję dwutlenku węgla do Carbon Disclosure Project. Dane środowiskowe stanowią integralną część sprawozdania rocznego, które są zgodne z Global Reporting Initiative (raportowanie zrównoważonego rozwoju). Iggesund powstała jako huta stali w 1685 roku, a od ponad 50 lat produkuje tektury opakowaniowe. Dwa zakłady, w północnej Szwecji i północnej Anglii zatrudniają 1500 osób.

 

Informacja:

 Staffan Sjöberg
Public Relations Manager
staffan.sjoberg@iggesund.com

 

Iggesund Paperboard
SE-825 80 Szwecja
Tel: +4665028256
Mobile: +46703064800
www.iggesund.com

Rating:

vote data

Let us know if you are going to use this press release. Thank you!

Head office Iggesund Paperboard

Iggesund Paperboard AB
SE-825 80 Iggesund
Sweden / Sverige
Phone: +46 650 280 00
Fax: +46 650 288 00
info@iggesund.com

Publications