Zrównoważony rozwój w firmie Iggesund: kluczowy czynnik przy podejmowaniu wszelkich decyzji

/INS. Liczne małe kroki prowadzą do wielkich czynów. W ten oto prosty sposób można podsumować pracę firmy Iggesund Paperboard na rzecz środowiska naturalnego. Łatwo jest przywoływać liczne wielomilionowe inwestycje poczynione przez Iggesund oraz ich znaczenie. Jednak przedsiębiorstwo podejmuje również wiele mniejszych decyzji inwestycyjnych, które istotnie wpływają na środowisko naturalne. Jedną z nich jest budowa drewnianego mostu łączącego papiernię w miejscowości Iggesund z zakładem oczyszczania ścieków, który znajduje się na sąsiedniej wyspie o nazwie Skälön.

„Długoterminowa praca na rzecz środowiska polega w mniejszym stopniu na podejmowaniu istotnych decyzji, koncentrując się raczej na licznych mniejszych wyborach, które uwzględniają aspekty środowiskowe”, wyjaśnia Anna Mårtensson, kierownik ds. środowiska w zakładzie Iggesund w Szwecji. „Wybór drewnianego mostu był korzystniejszy z punktu widzenia środowiska”.

Od ponad wieku mosty w Szwecji budowano głównie ze stali i betonu. Teraz jednak do łask powracają konstrukcje drewniane. Są one tak samo trwałe jak beton, ale jednocześnie o wiele piękniejsze. Gdy weźmiemy pod uwagę również aspekty środowiskowe, mosty wykonane z drewna stanowią poważną alternatywę.

W Skandynawii współczesna historia drewnianych mostów rozpoczęła się na dobre w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. W tym czasie Szwecja, Norwegia i Finlandia wspólnie podjęły się opracowania standardów i rozwiązań technicznych w zakresie konstrukcji drewnianych mostów drogowych, które miałyby takie same właściwości i okres użytkowania, co konstrukcje wykonane ze stali i betonu.

Najdłuższy tego typu most wybudowany dotychczas w Szwecji ma 230 metrów i przeznaczony jest dla pieszych i rowerzystów. Znajduje się w miejscowości Umeå położonej w północnej części kraju. Z kolei najstarsza szwedzka przeprawa drewniana powstała w 1737 roku. Rozciąga się ona nad rzeką Skellefte.

Wraz ze zwiększającym się poziomem wiedzy architektów i inżynierów na temat wykorzystania drewna jako materiału budowlanego powstaje coraz więcej mostów drewnianych.

Firma Iggesund Paperboard postanowiła wpisać się w ten trend. Gdy papiernia w miejscowości Iggesund powiększyła swój zakład oczyszczania ścieków znajdujący się na wyspie Skälön, przedsiębiorstwo zdecydowało, że należy zastąpić starszą przeprawę bardziej wytrzymałą konstrukcją. Nowy most miał umożliwić dostęp na wyspę ciężkim pojazdom ciężarowym, które musiały dotychczas korzystać z objazdu, co zajmowało dodatkowe dziewięć godzin.

„Szybko obliczyliśmy, że inwestycja zwróci się zarówno pod względem finansowym, jak i środowiskowym”, wspomina Anna Mårtensson, kierownik ds. środowiska.

Drewno wykorzystano jako materiał budowlany z kilku powodów. Po pierwsze Grupa Holmen, do której należy firma Iggesund Paperboard, działa w przemyśle drzewnym. Dlatego też drewno wydawało się oczywistym wyborem. Ponadto budowa takiego mostu jest tańsza i szybsza.

„Jednak przede wszystkim ma ono mniejszy wpływ na środowisko naturalne niż stal i beton”, mówi Anna Mårtensson.

W jednej z prac inżynierskich napisanych na Uniwersytecie w Uppsali stwierdzono w oparciu o analizę cyklu eksploatacji mostu betonowego (uwzględniającą okres 40 lat i koszty inwestycji, procesu budowy i utrzymania), że przyczynia się on do powstania dwukrotnie większej ilości emisji dwutlenku węgla niż ma to miejsce w przypadku mostu drewnianego. W celu zaopatrzenia zakładu w wodę technologiczną w 1915 r. powstała długa, wydrążona rura wykonana z drewna. Obecnie, po upływie stu lat, nadal jest ona wykorzystywana i sprawdza się doskonale. Nie ulega zatem wątpliwości, że drewno jest materiałem o znacznej trwałości.

Zrównoważony rozwój leży u podstaw działalności firmy Iggesund Paperboard. Aspekty środowiskowe, zarówno te większe, jak i mniejsze, uwzględniane są przy podejmowaniu wszelkich decyzji. Prace na rzecz środowiska są nieodzownie powiązane z głównym obszarem działalności przedsiębiorstwa, ponieważ korzystne inwestycje zawsze idą w parze z poprawą jakości środowiska naturalnego.

„Liczne drobne usprawnienia pozwoliły uzyskać znaczne korzyści, w tym obniżenie poziomu emisji i większe prawdopodobieństwo, że w przyszłości firma Iggesund Paperboard nadal będzie liderem w branży pod względem zrównoważonego rozwoju”, dodaje Anna Mårtensson.

Dotychczasowe działania na rzecz środowiska w zakładzie w Iggesund doprowadziły do ograniczenia emisji siarki i cząstek stałych do atmosfery o pięćdziesiąt procent w ciągu zaledwie kilku lat. Ponadto znaczące inwestycje w oczyszczanie wody pozwoliły istotnie zmniejszyć ilość składników odżywczych przedostających się do Morza Bałtyckiego spoza zakładu. To z kolei przyczyniło się do poprawy jakości wody i odnowy morskiego ekosystemu.

Ponadto skoncentrowaliśmy się także na czynniku ludzkim, skłaniając pracowników do refleksji nad swoimi działaniami. Dlatego też możemy powiedzieć, że nasze wysiłki na rzecz poprawy środowiska naturalnego są nieustające.

„Oczywiście działania mające na celu bardziej zrównoważony rozwój koncentrują się również na budowie 128-metrowego, pomalowanego na kolor czerwony mostu drewnianego prowadzącego na wyspę Skälön. Jest to jeden z mniejszych, ale istotnych kroków, jakie podejmujemy”, podsumowuje Anna Mårtensson. „Do tego most ten jest wprost przepiękny”.

Fakty: Most prowadzący na wyspę Skälön ma 128 metrów długości i pojedynczy pas ruchu o szerokości 4,5 metra oraz sygnalizację świetlną. Przeprawa opiera się na połączonych ze sobą belkach z drewna klejonego.

Wykorzystanie drewna jako materiału budowlanego ma dwie istotne zalety dla środowiska naturalnego. Po pierwsze drewno pochodzi z surowców odnawialnych i pozyskiwane jest przy minimalnym wykorzystaniu energii, a po drugie proces fotosyntezy zachodzący podczas wzrostu drzew pochłania dwutlenek węgla z atmosfery. Ponadto zastosowanie drewna często jest łatwiejsze i tańsze niż korzystanie z innych materiałów. Z punktu widzenia okresu eksploatacji jest to zatem korzystniejszy wybór, ponieważ pozwala efektywnie wykorzystać zasoby, ograniczyć zużycie energii oraz zmniejszyć emisje dwutlenku węgla i ilość odpadów.

Podpis: „Most drewniany powstały przy obiekcie przemysłowym musi spełniać swoje funkcje oraz wymogi w zakresie zrównoważonego rozwoju i wytrzymałości. Fakt, że jest on również piękny, stanowi dodatkową zaletę”, mówi Anna Mårtensson, kierownik ds. środowiska w szwedzkim zakładzie produkcyjnym Iggesund należącym do firmy Iggesund Paperboard.©Iggesund

Iggesund

Iggesund Karton jest częścią szwedzkiej grupy przemysłowej Holmen, jednego z największych na świecie 100 najbardziej zrównoważonych firm notowanych na indeksie Global Compact ONZ . Obroty Iggesund to ponad 500 mln €, a flagowy produkt Invercote jest sprzedawany w ponad 100 krajach. Firma posiada dwie rodziny marek, Invercote i Incada, oba umieszczone na wysokiej półce w swoich segmentach. Od 2010 Iggesund zainwestował ponad 380 mln € w celu zwiększenia ich efektywności energetycznej i redukcji emisji z jego produkcji .
 
Iggesund i Grupa Holmen zgłasza całą swoją emisję dwutlenku węgla do Carbon Disclosure Project. Dane środowiskowe stanowią integralną część sprawozdania rocznego, które są zgodne z Global Reporting Initiative (raportowanie zrównoważonego rozwoju). Iggesund powstała jako huta stali w 1685 roku, a od ponad 50 lat produkuje tektury. Dwa zakłady, w północnej Szwecji i północnej Anglii zatrudniają 1500 osób.

Informacja:

Staffan Sjöberg
Public Relations Manager
staffan.sjoberg@iggesund.com

Iggesund Paperboard
SE-825 80 Szwecja
Tel: +4665028256
Mobile: +46703064800
www.iggesund.com

Rating:

vote data

Let us know if you are going to use this press release. Thank you!

Head office Iggesund Paperboard

Iggesund Paperboard AB
SE-825 80 Iggesund
Sweden / Sverige
Phone: +46 650 280 00
Fax: +46 650 288 00
info@iggesund.com

Publications