Wyzwanie firmy Iggesund dla projektantów: 200 pomysłów na udoskonalone opakowania

/INS. W wyniku wyzwania rzuconego projektantom z całego świata, polegającego na stworzeniu lepszych i bardziej zrównoważonych opakowań produktów, firma Iggesund Paperboard otrzymała prawie 200 zgłoszeń. Przedsiębiorstwo wyłoniło trzy nagrodzone projekty, a także rozpoczęło rozmowy z innymi projektantami w celu umożliwienia wykorzystania ich pomysłów w różnych obszarach.

„Jesteśmy zaskoczeni tym, że nasz konkurs spotkał się z tak ogromnym odzewem zarówno ze strony uczestniczących w nim projektantów, jak i prasy”, komentuje Staffan Sjöberg, kierownik ds. Public Relations w firmie Iggesund Paperboard. „Oczywiście cieszy nas to, ponieważ jednym z naszych założeń było pokazanie projektantom, co można zrobić z tektury jako takiej oraz przy wykorzystaniu naszych produktów, a zwłaszcza materiału Invercote i Incada”.

Jedno z nagrodzonych zgłoszeń zakładało stworzenie systemu pakowania rolek papieru toaletowego lub kuchennego. Pomysł został nadesłany przez Maikela Robertsa z Barcelony.

„Z perspektywy producenta tektury jest to bardzo ekscytujący projekt, ponieważ zakłada porzucenie opakowań plastikowych na rzecz tektury”, mówi Staffan Sjöberg. „Pomysł opracowany przez Maikela Robertsa pozwala na umieszczenie większej liczby rolek na każdej palecie oraz umożliwia lepszą ekspozycję w punktach sprzedaży. Prawdopodobnie ułatwia także obsługę towaru”.

Jessica Bergdahl, Moa Ahlström i Linnea Löfgren, studentki pierwszego roku szkoły Nackademin w Sztokholmie (Szwecja), otrzymały nagrodę za projekt opakowania na chipsy spełniającego potrójną funkcję. Oprócz tego, że chroni ono zawartość lepiej niż tradycyjne opakowania, można je rozłożyć i użyć go jako miseczki. Wieko służące jako zamknięcie może być ponadto wykorzystane do serwowania dipów.

„Opakowanie spełniające kilka funkcji to zawsze ciekawy pomysł. Jestem przekonany, że w przyszłości rozwiązania tego typu zyskają na popularności”, komentuje Bo Wallteg, wieloletni redaktor naczelny czasopisma Nord-Emballage poświęconego branży opakowań oraz członek jury.

Trzecią nagrodę przyznano projektowi Alpha Design z Bułgarii, który zakłada stworzenie uchwytu i okładki ochronnej na czytniki e-booków.

„Wykonane z tektury okładki lub uchwyty są niedrogie i pozwalają na dostosowanie wyglądu czytnika do spersonalizowanej treści”, wyjaśnia Johan Granås, specjalista ds. rozwoju w firmie Iggesund, który również zasiadł w trzyosobowym jury. „Ale nawet jeżeli nie wykorzystamy tej możliwości, nadal jest to tańsza alternatywa dla wielu uchwytów i okładek dostępnych na rynku”.

Firma Iggesund nawiązała współpracę z amerykańską agencją crowdsourcingową Crowdspring. Działająca w jej ramach sieć projektantów była podstawą organizacji konkursu.

„Mieliśmy nadzieję, że otrzymamy wiele projektów lokalnych, dzięki którym moglibyśmy dostrzec różnice pomiędzy poszczególnymi krajami i częściami świata”, mówi lekko rozczarowany Staffan Sjöberg. „Ale i tak mieliśmy szczęście. Znaczna większość zgłoszonych prac to przerobione produkty globalnych marek”.

Podkreślił także, że jury oceniało projekty bez przeprowadzania szczegółowej analizy wykonalności każdego z nich. Niektóre z prac zostały odrzucone ze względu na niemożliwość ich zrealizowania, jednak nadesłano także liczne prace o dużym potencjale komercyjnym.

Podpis 1: Maikel Roberts z Barcelony otrzymał nagrodę za system pakowania papieru toaletowego i kuchennego. System pozwala na wydajniejszy załadunek, lepszą ekspozycję w sklepie i łatwiejszą obsługę towaru. ©Iggesund

Podpis 2: Jessica Bergdahl, Moa Ahlström oraz Linnea Löfgren, studentki pierwszego roku szkoły Nackademin w Sztokholmie, otrzymały nagrodę za projekt spełniającego potrójną funkcję opakowania na chipsy. ©Iggesund

Podpis 3: Alpha Design z Bułgarii otrzymał nagrodę za projekt uchwytu/okładki ochronnej na czytniki e-booków. ©Iggesund

Iggesund

Iggesund Karton jest częścią szwedzkiej grupy przemysłowej Holmen, jednego z największych na świecie 100 najbardziej zrównoważonych firm notowanych na indeksie Global Compact ONZ . Obroty Iggesund to ponad 500 mln €, a flagowy produkt Invercote jest sprzedawany w ponad 100 krajach. Firma posiada dwie rodziny marek, Invercote i Incada, oba umieszczone na wysokiej półce w swoich segmentach. Od 2010 Iggesund zainwestował ponad 380 mln € w celu zwiększenia ich efektywności energetycznej i redukcji emisji z jego produkcji .

Iggesund i Grupa Holmen zgłasza całą swoją emisję dwutlenku węgla do Carbon Disclosure Project. Dane środowiskowe stanowią integralną część sprawozdania rocznego, które są zgodne z Global Reporting Initiative (raportowanie zrównoważonego rozwoju). Iggesund powstała jako huta stali w 1685 roku, a od ponad 50 lat produkuje tektury. Dwa zakłady, w północnej Szwecji i północnej Anglii zatrudniają 1500 osób.

Informacja:

Staffan Sjöberg
Public Relations Manager
staffan.sjoberg@iggesund.com

Iggesund Paperboard
SE-825 80 Szwecja
Tel: +4665028256
Mobile: +46703064800
www.iggesund.com

Rating:

vote data

Let us know if you are going to use this press release. Thank you!

Head office Iggesund Paperboard

Iggesund Paperboard AB
SE-825 80 Iggesund
Sweden / Sverige
Phone: +46 650 280 00
Fax: +46 650 288 00
info@iggesund.com

Publications