Iggesund otrzymuje nagrodę za ograniczenie oddziaływania na środowisko

/INS. Firma Iggesund podjęła ważną inicjatywę na rzecz zmniejszenia wpływu swoich działań na środowisko naturalne, co spotkało się z pozytywnym przyjęciem na całym świecie. W październiku przedstawiciele branży papierowo-celulozowej uhonorowali firmę nagrodą w kategorii Bio Strategy of the Year (biostrategia roku). Została ona przyznana w uznaniu inwestycji mających na celu ograniczenie emisji dwutlenku węgla z paliw kopalnych.


„Od kilkudziesięciu lat stale podejmujemy wysiłki na rzecz uniezależnienia się od paliw kopalnych. Coraz częściej stosujemy w naszych zakładach bioenergię, a jednocześnie zwiększamy wydajność energetyczną”, przekonuje Arvid Sundblad, wiceprezes ds. sprzedaży i marketingu w firmie Iggesund. „Jesteśmy usatysfakcjonowani naszymi dotychczasowymi osiągnięciami i cieszymy się, że je zauważono”.

Kluczowa inwestycja w turbinowy kocioł sodowy w szwedzkim zakładzie Iggesund sprawiła że ograniczono w nim wykorzystanie paliw kopalnych o niemal 95%, a co za tym idzie, praktycznie udało się osiągnąć samowystarczalność w zakresie elektryczności. Natomiast kocioł na biomasę w angielskim zakładzie w Workington pozwolił na całkowite uniezależnienie się od paliw kopalnych i dostawę tzw. zielonej energii do krajowej sieci energetycznej. Roczne ograniczenie dwutlenku węgla pochodzącego z paliw kopalnych w obu zakładach odpowiada wyeliminowaniu z ruchu drogowego ponad 85 tys. samochodów.

To jednak nie wszystko. W październiku grupa Holmen, do której należy również firma Iggesund Paperboard, została zaliczona do listy „A” w ramach indeksu CDP Climate Performance Leadership Index 2014. CDP (ang. Carbon Disclosure Project) to międzynarodowa organizacja non-profit, która jako jedyna na świecie dysponuje systemem oceny, raportowania, wykorzystywania i udostępniania istotnych informacji dotyczących środowiska.

Lista „A” obejmuje 187 przedsiębiorstw aktywnych na arenie światowej, które poczyniły największe postępy pod względem ograniczenia emisji dwutlenku węgla i zarządzania ryzykiem biznesowym związanym ze zmianami klimatu.

„Nasza wysoka pozycja oznacza, że liczne działania w zakresie energii i ochrony środowiska oraz przejrzysta komunikacja przyczyniły się do wzmocnienia marki i wiarygodności w obszarze zrównoważonego rozwoju”, stwierdził Lars Strömberg, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju i środowiska w grupie Holmen.

Ponad rok temu grupa dołączyła również do inicjatywy ONZ Global Compact, zrzeszającej 100 czołowych przedsiębiorstw działających zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Niedawno ogłoszono wyniki tegorocznej oceny przeprowadzanej w ramach projektu. Grupa Holmen ponownie znalazła się w zestawieniu.

„Należy pamiętać, że działamy w przemyśle ciężkim, a jesteśmy przyrównywani do banków i firm ubezpieczeniowych, dla których największy problem w kwestii ochrony środowiska stanowi np. emisja ozonu przez drukarki laserowe. Mimo to wyniki naszej pracy sprawiają, że możemy z nimi śmiało konkurować”, podkreśla Arvid Sundblad. Dodaje on także, że uznanie działań podejmowanych przez grupę odnosi się do wszystkiego, co firma Iggesund dostarcza swym klientom.

„Oferujemy szeroki zakres usług, od dostaw do transferu wiedzy, co doskonale odzwierciedla koncepcja Care by Iggesund. Zawiera się w niej między innymi program środowiskowy wspomagający działalność naszych klientów”.

Koncepcja Care by Iggesund obejmuje tak zróżnicowane działania jak dostawy dostosowane do potrzeb klienta, transfer wiedzy, usługi próbne, wsparcie techniczne na rynkach lokalnych i przejrzyste działania na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Podpis 1: „Jesteśmy usatysfakcjonowani naszymi dotychczasowymi osiągnięciami i cieszymy się, że je zauważono. Wierzymy, że solidny program środowiskowy wspiera działalność naszych klientów”, twierdzi Arvid Sundblad, wiceprezes ds. sprzedaży i marketingu w firmie Iggesund.  © Iggesund

Podpis 2: Działająca w przemyśle leśnym grupa Holmen, do której należy również firma Iggesund Paperboard, dołączyła do inicjatywy ONZ Global Compact, zrzeszającej 100 czołowych przedsiębiorstw działających zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Grupa znalazła się także na liście „A” organizacji Carbon Disclosure Project, która obejmuje 187 firm wyznaczających standardy w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych. W obu przypadkach grupa, złożona głównie z przedsiębiorstw działających w przemyśle ciężkim, konkuruje z firmami spoza sektora przemysłowego, np. bankami i firmami ubezpieczeniowymi.  © Iggesund

Iggesund

Iggesund Karton jest częścią szwedzkiej grupy przemysłowej Holmen, jednego z największych na świecie 100 najbardziej zrównoważonych firm notowanych na indeksie Global Compact ONZ . Obroty Iggesund to ponad 500 mln €, a flagowy produkt Invercote jest sprzedawany w ponad 100 krajach. Firma posiada dwie rodziny marek, Invercote i Incada, oba umieszczone na wysokiej półce w swoich segmentach. Od 2010 Iggesund zainwestował ponad 380 mln € w celu zwiększenia ich efektywności energetycznej i redukcji emisji z jego produkcji .
 
Iggesund i Grupa Holmen zgłasza całą swoją emisję dwutlenku węgla do Carbon Disclosure Project. Dane środowiskowe stanowią integralną część sprawozdania rocznego, które są zgodne z Global Reporting Initiative (raportowanie zrównoważonego rozwoju). Iggesund powstała jako huta stali w 1685 roku, a od ponad 50 lat produkuje tektury. Dwa zakłady, w północnej Szwecji i północnej Anglii zatrudniają 1500 osób.

Informacja:

Staffan Sjöberg
Public Relations Manager
staffan.sjoberg@iggesund.com

Iggesund Paperboard
SE-825 80 Szwecja
Tel: +4665028256
Mobile: +46703064800
www.iggesund.com


Rating:

vote data

Let us know if you are going to use this press release. Thank you!

Head office Iggesund Paperboard

Iggesund Paperboard AB
SE-825 80 Iggesund
Sweden / Sverige
Phone: +46 650 280 00
Fax: +46 650 288 00
info@iggesund.com

Publications