Papierna w Iggesund eliminuje użycie paliw kopalnych: wizja w zasięgu ręki

/INS. „Zblizamy sie do realizacji naszej wizji papierni niekorzystajacej z paliw kopalnych. Jest to wizja, która towarzyszy nam od dluzszego czasu i która stanowila podstawe naszych decyzji o inwestycjach” — powiedzial Olov Winblad von Walter, dyrektor papierni. „Wydajnosc naszego nowego kotla regeneracyjnego, który uruchomiono wiosna 2012 roku, stale sie polepsza dzieki ciaglej optymalizacji jego pracy, a wraz ze wzrostem produkcji masy celulozowej osiagnelismy wzrost produkcji energii”.

Przez krótki okres w polowie kwietnia szwedzkiej papierni Iggesund, która nalezy do spólki Iggesund Paperboard, udalo sie pracowac wylacznie w oparciu o bioenergie przy równoczesnym pokryciu prawie calego jej zapotrzebowania na energie elektryczna. Innym istotnym aspektem wizji realizowanej w papierni Iggesund jest takie zmniejszenie emisji do atmosfery i wody, aby spólka ta znalazla sie w globalnej elicie podobnych producentów. Kolejnym celem jest zminimalizowanie ilosci produktów ubocznych, które trafiaja na skladowisko odpadów.

Poziom nakladów inwestycyjnych w papierni Iggesund jest jednym z najwyzszych sposród wszystkich zintegrowanych papierni produkujacych tekture na swiecie. Uruchomienie nowego kotla regeneracyjnego bylo najwieksza inwestycja w historii zakladu — jej koszt wyniósl okolo 250 milionów euro. Kociol ten umozliwil stopniowy wzrost rocznej produkcji masy celulozowej z 350 000 do 420 000 ton.

„W naszym zakladzie wytwarzamy siarczanowa mase celulozowa, co wiaze sie z oddzieleniem wlókien celulozy, które stanowia polowe masy drewna” — kontynuuje Winblad von Walter. „Produktem ubocznym tego procesu jest glównie lignina, czyli wysokoenergetyczny zwiazek chemiczny. Jest ona spalana w kotle regeneracyjnym, w wyniku czego wytwarzana jest para i energia elektryczna w ilosciach wystarczajacych do pokrycia ponad 90 procent naszych potrzeb energetycznych”.

Poza dostepem do ekologicznej energii uruchomienie nowego kotla regeneracyjnego przynioslo papierni Iggesund takze inne korzysci. Po zoptymalizowaniu pracy kotla okazalo sie, ze poziomy emisji czastek stalych z papierni, które juz wczesniej byly niskie, zmniejszyly sie o polowe. Poziomy emisji siarki, które przyczyniaja sie do zakwaszenia okolicznych obszarów, równiez spadly o ponad 80 procent, co przyczynilo sie do dalszej poprawy doskonalego profilu srodowiskowego zakladu.

Niewiele ponad rok temu papiernia spólki Iggesund w Workington w Anglii radykalnie zmienila zródlo energii — gaz ziemny zastapiono biomasa. Realizacja tego przedsiewziecia wiazala sie z koniecznoscia zainwestowania okolo 122 milionów euro w nowy kociol na biopaliwo. Dzis ta papiernia wykorzystuje wylacznie biopaliwo i nie tylko pokrywa wlasne potrzeby energetyczne, ale odprowadza takze ekologiczna energie elektryczna do krajowej sieci energetycznej Wielkiej Brytanii.

„Jednym z zalozen, na których opieraja sie nasze inwestycje, jest idea dlugoterminowego zrównowazonego rozwoju, a wydatki poniesione w papierniach w Iggesund i Workington sa wynikiem tego podejscia” — wyjasnia Staffan Jonsson, kierownik dzialu Group Technology w grupie Holmen, do której nalezy spólka Iggesund.

Grupa Holmen nalezy do 100 najbardziej zaangazowanych w idee zrównowazonego rozwoju firm na swiecie wg wskaznika zrównowazonego rozwoju (Global Compact Index) opracowanego przez ONZ.

Obraz 1: Nowy kociol regeneracyjny papierni Iggesund – którego budowe ukonczono w 2012 roku kosztem 250 milionów euro – jest jedna z podstaw procesu wyeliminowania uzycia paliw kopalnych w tym zakladzie.© Iggesund

Obraz 2: „Zblizamy sie do realizacji naszej wizji papierni niekorzystajacej z paliw kopalnych, opierajacej sie wylacznie na bioenergii” — powiedzial Olov Winblad von Walter, dyrektor papierni.© Iggesund

Iggesund Karton jest czescia szwedzkiej grupy przemyslowej Holmen, jednego z najwiekszych na swiecie 100 najbardziej zrównowazonych firm notowanych na indeksie Global Compact ONZ . Obroty Iggesund to ponad 500 mln €, a flagowy produkt Invercote jest sprzedawany w ponad 100 krajach. Firma posiada dwie rodziny marek, Invercote i Incada, oba umieszczone na wysokiej pólce w swoich segmentach. Od 2010 Iggesund zainwestowal ponad 380 mln € w celu zwiekszenia ich efektywnosci energetycznej i redukcji emisji z jego produkcji .
 
Iggesund i Grupa Holmen zglasza cala swoja emisje dwutlenku wegla do Carbon Disclosure Project. Dane srodowiskowe stanowia integralna czesc sprawozdania rocznego, które sa zgodne z Global Reporting Initiative (raportowanie zrównowazonego rozwoju). Iggesund powstala jako huta stali w 1685 roku, a od ponad 50 lat produkuje tektury. Dwa zaklady, w pólnocnej Szwecji i pólnocnej Anglii zatrudniaja 1500 osób.

Informacja:

Staffan Sjöberg
Public Relations Manager
staffan.sjoberg@iggesund.com

Iggesund Paperboard
SE-825 80 Szwecja
Tel: +4665028256
Mobile: +46703064800
www.iggesund.com

Rating:

vote data

Let us know if you are going to use this press release. Thank you!

Head office Iggesund Paperboard

Iggesund Paperboard AB
SE-825 80 Iggesund
Sweden / Sverige
Phone: +46 650 280 00
Fax: +46 650 288 00
info@iggesund.com

Publications