Nowy system oczyszczania ścieków dla statków przewyższa wszelkie obecne standardy jakości

Evac – firma specjalizująca się w ekologicznych rozwiązaniach w żegludze morskiej wprowadziła na rynek nowy zaawansowany technologicznie system oczyszczania ścieków na statkach, który przewyższa wszelkie obecne standardy jakości, jak choćby standardy ustanowione przez Międzynarodową Organizację Morską (IMO) na Alasce, Morską Straż Graniczną Stanów Zjednoczonych (USCG) oraz Grupę Doradczą NATO
ds. Przemysłu Morskiego (Navy NIAG), dzięki któremu oczyszczone ścieki są krystalicznie czyste. Urządzenie o niskich kosztach eksploatacji to kompaktowe rozwiązanie dla operatorów statków, którzy z jednej strony
muszą spełniać coraz bardziej rygorystyczne wymogi narzucone przez ustawodawstwo ekologiczne, a z drugiej strony radzić sobie z rosnącymi kosztami gospodarki ściekowej i odprowadzania ścieków.

Dzięki nowemu bioreaktorowi membranowemu Evac – MBR, prywatne jachty, statki pasażerskie, promy, statki wchodzące w skład marynarki wojennej oraz inne statki żeglujące po wodach zagrożonych ekologicznie mogą wypuszczać wszystkie oczyszczone ścieki wytworzone przez pasażerów i załogę do morza, nie stwarzając przy tym zagrożenia dla zdrowia ludzkiego lub środowiska morskiego. Zastosowane rozwiązanie jest oparte na sprawdzonej metodzie wykorzystującej bioreaktor membranowy, który jest tani w utrzymaniu i zdolny odfiltrować tak małe cząsteczki, jak wirusy, a dzięki niewielkim wymiarom idealnie nadaje się do instalacji zarówno na starych, jak i nowych statkach.

MBR to znaczny postęp w oczyszczaniu ścieków na statku w porównaniu z tradycyjnymi metodami. Te ostatnie polegają zazwyczaj na wykorzystaniu różnych procesów biologicznych, które pozwalają oczyścić „czarne” strumienie ściekowe (z toalet próżniowych i kuchni) według mniej rygorystycznych standardów międzynarodowych oraz wypuszczeniu „szarych” nieoczyszczonych strumieni ściekowych (komunalnych, z pralni i ewentualnie z basenów) bezpośrednio do morza.

Pełna automatyzacja i wysoko poziom kontroli procesów zachodzących w bioreaktorze membranowym pozwala zapewnić wydajność MBR bez konieczności zatrudniania wykwalifikowanego personelu. Szare strumienie ściekowe o większym wolumenie są najpierw mieszane w zbiorniku wyrównawczym z czarnymi strumieniami ściekowymi o mniejszym wolumenie, co gwarantuje kontrolowany i zbalansowany przepływ ścieków przez system. Następnie strumień ściekowy poddawany jest wstępnemu oczyszczaniu selektywnemu, w trakcie którego zostają usunięte odpady stałe. Strumień zostaje następnie wprowadzony w obieg w bioreaktorze membranowym obejmujący, między innymi, cienkie płaskie membrany zanurzone, gdzie za pomocą dyfuzorów zostaje poddany napowietrzaniu drobnopęcherzykowemu, krążąc tam dopóki woda nie stanie się czysta. Tam, gdzie jest to konieczne, oczyszczone ścieki można pod koniec poddać procesowi higienizacji przy wykorzystaniu promieniowania ultrafioletowego.

Jak wykazało ostatnie badanie pilotażowe, produkt końcowy to czyste ścieki, które prawie w ogóle nie zawierają zawiesin stałych, o zapotrzebowaniu na tlen biochemiczny poniżej 3mg/ litr (obecnie najbardziej rygorystyczna norma w zakresie oczyszczania ścieków na statku ustalona przez Grupę Doradczą NATO ds. Przemysłu Morskiego (Navy NIAG) wymaga 15mg/litr lub mniej) oraz nie zawierają bakterii E.coli występujących w fekaliach.

„Ustawodawstwo ekologiczne będzie narzucać coraz bardziej rygorystyczne normy, w związku z czym coraz więcej obszarów na świecie będzie po prostu zamkniętych dla statków, które nie są wyposażone w zaawansowane urządzenia do oczyszczania ścieków. Obszar nawigacyjny takich statków z dnia na dzień coraz bardziej będzie się kurczył” – wyjaśnia Juha Kiukas, dyrektor inwestycyjny firmy Evac. „Jednocześnie operatorzy statków muszą obliczać koszty związane z dostosowaniem systemów oczyszczania ścieków do obowiązujących standardów. Właśnie dlatego koncentrujemy swoje wysiłki na opracowaniu wysoce elastycznego, niskonakładowego programu oczyszczania ścieków, który pozwoli zmniejszyć koszty operacyjne do minimum oraz zwiększyć elastyczność programu do maksimum, uwzględniając wszelkie przyszłe obostrzenia legislacyjne.”

„Obecni operatorzy statków w pełni zdają sobie sprawę z wagi problemów ekologicznych, a jednocześnie cenią sobie niezależność i elastyczność, które zapewniają im systemy oczyszczania ścieków o dużym poziomie kontroli, odpowiadające obecnym normom” – dodaje Jari Jokela, starszy specjalista techniczny firmy Evac. „System MBR został opracowany po przeprowadzeniu szczegółowych badań dotyczących rodzajów i wolumenu ścieków powstających na statkach, dzięki czemu ustalone obciążenie systemu pozwala uzyskać maksymalną wydajność bez konieczności zatrudniania wykwalifikowanego personelu do prowadzenia monitoringu lub działań interwencyjnych.”

„W rezultacie, operatorzy mogą sprostać obecnym – a nawet wyższym – standardom ekologicznym, nie martwiąc się o sposób zarządzania lub eksploatacji systemu oczyszczania, uniezależniając się jednocześnie od punktów przyjęć odpadów statkowych usytuowanych w portach.”

W wypadku większych statków szare i czarne strumienie ściekowe mogą być oczyszczane osobno, co zwiększy elastyczność systemu i potencjał recyklingowy szarych ścieków, które po oczyszczeniu mogą być wykorzystane na przykład do prania. Systemy MBR mogą również zostać łatwo zintegrowane z dalszymi procesami oczyszczającymi, takimi jak usuwanie składników pokarmowych.

Zastosowanie wypróbowanej metody membranowej Kubota (z membraną zanurzoną) stosowanej od ponad dziesięciu lat w gospodarstwach domowych pozwala uzyskać niskie koszty eksploatacji urządzenia do oczyszczania ścieków firmy Evac. W przeciwieństwie do innych podobnych systemów, których efektywność zależy od wysokiego ciśnienia, membrana Kubota wymaga niskiego ciśnienia roboczego. W rezultacie, poziom kosztów zużycia energii jest niski, a system wymaga konserwacji zaledwie dwa razy w roku, przy membranach wymienianych normalnie co dziesięć lub więcej lat. /ins


Uwagi dla edytora:
Evac to międzynarodowa firma należąca do francuskiej grupy przedsiębiorstw Zodiak o zasięgu globalnym. Evac projektuje, produkuje oraz sprzedaje ekologiczne systemy gromadzenia wody i oczyszczania ścieków przeznaczone dla przemysłu stoczniowego. Dzięki wykwalifikowanemu personelowi, profesjonalnym projektom oraz stosowaniu wysokiej jakości rozwiązań technicznych, firma nieustannie się rozwija, zwiększając swój udział w rynku i wolumen obrotów. W roku obrotowym 2004/2005 sprzedaż netto firmy Evac Marine wyniosła 35 mln euro.

Evac Marine jest liderem na swoim rynku. W ciągu ponad 30 lat firma zdobyła bogate doświadczenie w biznesie – począwszy od żaglówek po wielkie luksusowe statki pasażerskie – i uzyskała 8500 znakomitych referencji.

Evac Oy, wspierana przez inne spółki Evac i przedstawicielstwa w ponad 40 krajach nadzoruje działalność na rynku morskim na całym świecie. Evac Oy otrzymała certyfikat Lloyd według standardów jakości ISO 9001:2000 oraz standardów ekologicznych ISO 14001:2004. siedziba naszej firmy mieści się w Espoo w Finlandii.


Aby uzyskać dalsze informacje, proszę się skontaktować z:
Juha Kiukas
Dyrektor ds. realizacji projektów dla klientów
Evac Oy, Veininlaaksontie 1
FI-02620 Espoo, Finland
Tel.: +359 20 763 0250
Mobile: +358 50 468 7920
E-mail: jkiukas@evac.zodiac.com
Fax: +358 20 763 0222

http://www.evac.com

Press release images


Environmentally aware operators like Finnlines have already taken advantage of Evac's advanced waste water treatment solutions on a baltic ferry m/s Finnclipper. © Finnlines

Compact and complete, the MBR's small footprint makes it ideal for retrofitting to existing ships, as well as for new vessels where every cubic metre is precious. © Evac


Rating:

vote data

Feedback is not allowed / disabled for this press release.

Publications