Adjusts pipes correctly

PRESSEMELDING
13. januar 1995
Ny, bedre rørleggingslaser

En rørleggingslaser med synlig diode som forener egenskapene ved den lett håndterlige, tradisjonelle diodelaseren, med gasslaserens sylige lys - AC1 Pipelaser - lanseres nå av AMA Laser Systems. Laseren er helautomatisk, seljusterende i horisontalplanet og har kompensering i tverrakselen. Fjernstyring og innebygde batterier er andre nyheter. Lysstrålen er synlig i en avstand på over 100 meter.

Den nye rørleggingslaseren kan benyttes ved rørleggingsarbeid så vel som ved kantarbeid, grøftegraving eller andre jobber der det kreves en rettlinjet referanse.

Synlig lys

Fordelene ved instrumenter med vanlig diodelaser er at de er små, hendige og kompakte. Ulempen er at lyset ligger i det infrarøde spektret og derfor ikke er synlig for det menneskelige øyet. Gasslaseren derimot har synlig lys, men er tung og vanskelig å håndtere. Med
AC1 Pipelaser kombineres fordelene ved begge systemene samtidig som man unngår ulempene.
En annen nyhet er den innebygde automatiske kompenseringen av laserstrålens posisjon i og med at laseren plasseres med helningsjustering i tverrakselen.
Ny teknologi anvendes for å få en laserstråle av høy kvalitet, som gir et godt, visuelt og sirkulært lyspunkt selv over lange avstander.

Tåler hårdhendt behandling

Instrumentet er utstyrt med fjernstyring for innjustering og retningskontroll og har innebygde batterier som gir 12 timers kontinuerlig bruk før de må lades på nytt. Konstruksjonen er robust og tåler umild håndtering samt barske værforhold. Laserlyset er synlig på minst 100 meters avstand i dagslys. Temperaturområdet er fra ÷20° til +50°, vekten er ca. 5 kilo og hellningsområdet ÷10% til +40%, dvs. fra ÷10 meter til +40 meter pr. 100 meter rørlegging.
AMA Laser Systems tilhører Scandia Metric AB med ca. 140 ansatte i Norden. Omsetningen er på ca. 300 millioner svenske kroner. Foruten laserbaserte rørleggingsinstrumenter, har AMA Laser Systems utviklet blant annet en serie roterende laserer for byggindustrien.

Billedtekst:
AC1 Pipelaser er en ny rørleggingslaser med en diode med synlig lys av høy kvalitet, fjernstyring og automatisk kompensering av laserstrålens posisjon.

For ytterligere informasjon, ta kontakt med:
Hans Dalbak
LEICA AS
Postboks 62
Veitvet
0518 OSLO
Tlf: 2 216 40 91
Fax: 2 225 56 24

Juhan Tuks
AMA Laser Systems
Box 1494
S-171 29 Solna, Sverige
Tel: +46 8 629 04 80
Fax: +46 8 29 08 56


N.B.: Denne teksten er tilgjengelig på 3,5" format disk
(Word 5.1a) formattert til Macintosh eller PC.


Rating:

vote data

Feedback is not allowed / disabled for this press release.

Publications