Uusi laivojen jätevesien käsittely-järjestelmä ylittää kaikki nykyiset puhdistusnormit

Merenkulun ympäristöratkaisuihin erikoistunut Evac on tuonut markkinoille uuden, pitkälle kehitetyn laivojen jätevesien puhdistusjärjestelmän, joka tuottaa kirkasta, käsiteltyä vettä. Järjestelmä ylittää kaikkien
nykyisten laivojen jäteveden käsittelynormien, mukaan lukien IMO:n, Alaskan, USCG:n ja Naton
laivaston NIAG:n asettamat vaatimukset. Se tarjoaa vähän tilaa ja huoltoa kaipaavan ratkaisun varustamoille, jotka ovat puristuneina kahden paineen väliin: ympäristöä suojeleva lainsäädäntö muuttuu yhä ankarammaksi ja jäteveden käsittelyn hoitaminen vaatii yhä enemmän resursseja.

Evacin uusi kalvobioreaktorijärjestelmä, MBR, antaa jahdeille, risteilijöille, lautoille, laivaston aluksille ja muille ympäristöllisesti herkillä vesialueilla operoiville mahdollisuuden käsitellä kaikki matkustajien ja miehistön tuottamat jätevedet ja laskea puhdistettu vesi mereen aiheuttamatta uhkaa terveydelle tai ympäristölle. Se perustuu koettuun, erittäin vähän huoltoa kaipaavaan kalvotekniikkaan, joka pystyy poistamaan vedestä jopa virusten kokoiset pienet hiukkaset. Laitteen vaatima vähäinen tila tekee siitä ihanteellisen asentaa sekä olemassa oleviin että uusiin laivoihin.

MBR edustaa suurta edistysaskelta laivassa tapahtuvassa jäteveden käsittelyssä verrattuna tavanomaisiin ratkaisuihin. Viimeksi mainitut perustuvat yleensä biologisiin prosesseihin, joissa ainoastaan ’musta’ jätevesivirta käsittellään lievempien kansainvälisten normien mukaisesti. Majoitustiloista, pesulasta, keittiöstä ja uima-altaista tuleva ’harmaa’ jätevesivirta lasketaan käsittelemättä suoraan mereen.

MBR-prosessi on lähes täysin automaattinen. Sen tehokas toiminta ei vaadi jatkuvaa tarkkailua. Suuret harmaan veden virrat sekoitetaan ensin tasaussäiliöissä pienempiin määriin mustaa vettä. Näin varmistetaan jäteveden valvottu ja tasapainoinen virtaus järjestelmään. Tämän jälkeen jätevedestä poistetaan kiinteä aines tiheillä seuloilla ja vesi syötetään kalvobioreaktorin läpi. Kalvobioreaktori
koostuu tankkiin upotetuista litteistä polymeerikalvoista sekä karkea- ja hienokuplailmastimista. Kalvobioreaktorin jälkeen vesi on kirkasta. Tarvittaessa viimeiseksi vaiheeksi voidaan lisätä UV-hygienointiprosessi.

Äskettäin tehdyn pilottiasennuksen mukaan lopputuote on kirkas virtaus, jossa ei ole käytännöllisesti katsoen mitään kiinteitä aineksia. Sen biokemiallinen hapen tarve on alle mittausarvojen (< 3mg/l), eikä se sisällä ulostekolibakteereja.
Esimerkiksi Naton laivaston NIAG on nykyisistä laivojen jäteveden käsittelyn normeista tiukin vaatien biokemiallseksi hapen tarpeeksi 15 mg/l tai sen alle.

“Ympäristölainsäädäntö muuttuu koko ajan tiukemmaksi ja monia alueita jopa suljetaan laivoilta, joissa ei ole ajanmukaista puhditusteknologiaa. Saastuttavien laivojen käytettävissä olevat merialueet kutistuvat päivä päivältä”, Evacin projektijohtaja Juha Kiukas sanoo. “Samaan aikaan varustamoiden on huomioitava myös säädösten noudattamisesta aiheutuvat kulut. Juuri siksi olemme kehittäneet helposti asennettavan ja vähän huoltoa kaipaavan käsittelykonseptin, jonka avulla käyttökulut minimoidaan ja joustavuus maksimoidaan minkä tahansa tulossa olevan uuden normin varalta.”“Nykyajan varustamot ovat hyvin tietoisia ympäristökysymyksistä, mutta ne arvostavat myös itsenäisyyttä ja joustavuutta, jonka tarkkaan valvottu ja johdonmukainen jäteveden käsittelyjärjestelmä tuo tullessaan”, Evacin johtava prosessin erikoistuntija Jari Jokela lisää. “Kehitimme MBR-järjestelmän tutkittuamme tarkkaan laivojen eri jätevesityypit ja niiden suhteelliset määrät. Näin pystymme todella hienosäätämään järjestelmään kohdistuvan kuormituksen tapauskohtaisesti ilman, että työ vaatisi laivoilla ammattihenkilöiden jatkuvaa tarkkailua tai prosessiin puuttumista.”
“Tämän työn tuloksena varustamot voivat luottaa siihen, että ne pystyvät täyttämään tai jopa ylittämään nykyiset ympäristövaatimukset joutumatta kantamaan ylimääräistä huolta jätevedenkäsittelyjärjestelmästä ja sen huollosta ja turvautumatta aina satamien palveluihin.”

Suurissa aluksissa harmaa ja musta jätevesivirta voidaan käsitellä myös erikseen. Tämä lisää joustavuutta ja avaa mahdollisuuden kierrättää harmaa vesi uudelleen, esimerkiksi pesulakäyttöön. MBR-järjestelmään voidaan myös helposti lisätä ravinteiden poiston kaltaisia ‘lisäkäsittelyjä’.

Alhaiset käyttökustannukset perustuvat Evacin valitsemaan pitkäikäiseen Kubotan kalvojärjestelmään, jota on käytetty maapuolella jo yli kymmenen vuotta. Toisin kuin muut samankaltaiset järjestelmät, jotka vaativat toimiakseen tehokkaasti korkean paineen, Kubotan kalvolle riittää hyvinkin alhainen paine. Tästä johtuen energiakustannukset pysyvät alhaisina ja järjestelmä tarvitsee huoltoa vain kaksi kertaa vuodessa. Kalvot vaihdetaan normaalisti uusiin vasta kymmenen tai useamman vuoden välein. /ins


Huomautuksia toimitukselle:
Evac on kansainvälinen yritys, joka kuuluu maailmanlaajuiseen ranskalaiseen Zodiac-yhtymään. Evac suunnittelee, valmistaa ja markkinoi ympäristöystävällisiä vedenkeräys- ja vedenkäsittelyjärjestelmiä laivanrakennusteollisuudelle. Osaava henkilökunta, ammattitaitoinen suunnittelu ja korkealaatuiset tekniset ratkaisut ovat mahdollistaneet markkinaosuuden ja liikevaihdon jatkuvan kasvun. Evac Marinen nettomyynti tilivuonna 2004/2005 oli 35 MEUR.

Evac Marine on alansa markkinajohtaja. Yli 30 vuoden liiketoiminta on johtanut laajaan kokemukseen purjeveneistä suuriin loistoristeilijöihin – ja yli 8.500 referenssiin.

Evac Oy, jolla on tytäryhtiöitä ja edustajia yli 40 maassa, on vastuussa maailmanlaajuisesta merialan liiketoiminnasta.
Evac Oy:llä on Lloyds:in myöntämä ISO 9001:2000–laatujohtamissertifikaatti ja ISO 14001-ympäristöjohtamissertifikaatti.
Evacin toimitilat sijaitsevat Espoossa.


Yhteys lisätietojen saamiseksi:
Juha Kiukas
Johtaja, Asiakasprojektit
Evac Oy, Veininlaaksontie 1
FIN-02620 Espoo, Finland
Puh: +358 20 763 0250
Matkapuh: +358 50 468 7920
S-posti: jkiukas@evac.zodiac.com
Faksi: +358 20 763 0222

http://www.evac.com

Press release images


Environmentally aware operators like Finnlines have already taken advantage of Evac's advanced waste water treatment solutions on a baltic ferry m/s Finnclipper. © Finnlines

Compact and complete, the MBR's small footprint makes it ideal for retrofitting to existing ships, as well as for new vessels where every cubic metre is precious. © Evac


Rating:

vote data

Feedback is not allowed / disabled for this press release.

Publications