Η Κonecranes παρουσιάζει το πρώτο υβριδικό γερανοφόρο εμπρόσθιας ανύψωσης

Η Konecranes με υπερηφάνεια ανακοινώνει τα αποκαλυπτήρια του πρώτου υβριδικού γερανοφόρου εμπρόσθιας ανύψωσης - το SMV 4531 TB5 HLT για τον χειρισμό εμπορευματοκιβωτίων, με ικανότητα ανύψωσης έως και 45 τόνους. Το SMV 4531 TB5 HLT είναι εξοπλισμένο με υβριδική γραμμή μετάδοσης κίνησης (πετρέλαιο ντίζελ/ηλεκτρικό ρεύμα), ηλεκτροκινούμενο υδραυλικό σύστημα ανύψωσης και αποθήκευση ενέργειας βασισμένη σε υπερσυμπυκνωτή. Αυτό το καινοτόμο ανυψωτικό όχημα θα ελαττώσει την κατανάλωση καυσίμων και τις εκπομπές ρύπων τουλάχιστον κατά 30%, ενώ παράλληλα θα προσφέρει βελτιωμένο χειρισμό, επιτάχυνση και ακριβής ανταπόκριση στις εντολές του οδηγού.

“Η Konecranes είναι πρωτοπόρος και ηγέτης στην τεχνολογία και  τη συντήρηση ανυψωτικών. Ο καινούργιος μας υβριδικός γερανοφόρος εμπρόσθιας ανύψωσης είναι μια εντυπωσιακή εξέλιξη στο συγκεκριμένο τομέα , και αποτελει μια επιπλέον  απόδειξη πως η Konecranes είναι προσηλωμένη στο να παρέχει στους πελάτες της προϊόντα και υπηρεσίες που είναι φιλικά προς στο περιβάλλον”, μας λέει ο Lars Fredin, Αντιπρόεδρος και Επικεφαλής της μονάδος Ανυψωτικών Φορτηγών της Konecranes.

Σημαντικά μειωμένη κατανάλωση καυσίμων ντίζελ

Ο καινούργιος υβριδικός γερανοφόρος εμπρόσθιας ανύψωσης της Konecranes προσφέρει σημαντική εξοικονόμηση κόστους καθώς επίσης και ασύγκριτα περιβαλλοντολογικά πλεονεκτήματα. Υπολογίζεται πως η κατανάλωση καυσίμων σε συνηθισμένες συνθήκες χειρισμού πλήρως φορτωμένων εμπορευματοκιβωτίων θα είναι τουλάχιστον κατά 30% μικρότερη από ό,τι με τους ανάλογους γερανοφόρους εμπρόσθιας ανύψωσης με καύσιμα ντίζελ. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της ηλεκτροδότησης όλων των παροχών ενέργειας διαμέσου της γραμμής μετάδοσης κίνησης, το υδραυλικό σύστημα ανύψωσης και το σύστημα αποθήκευσης ενέργειας.

“Η πρόωση και η ανύψωση τροφοδοτούνται από αποκλειστικούς ηλεκτρικούς κινητήρες που μπορούν να λειτουργούν με ανατροφοδοτούμενη  ρύθμιση λειτουργίας, με την ενέργεια που παράγεται κατά το φρενάρισμα και το χαμήλωμα φορτίων να ανακτάται και αποθηκεύεται για μετέπειτα επαναχρησιμοποίηση της. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τόσο στην σημαντική μείωση της κατανάλωσης καυσίμων ντίζελ και ως φυσικό επακόλουθο τις μειωμένες περιβαλλοντολογικές επιπτώσεις. Συγχρόνως, μέσω της ταχύτερης ανταπόκρισης και της μεγαλύτερης επιτάχυνσης, αυξάνεται σε μεγάλο ποσοστό και η παραγωγικοτητα ”, μας λεει ο Anders Nilsson, Τεχνικός Διευθυντής Ανυψωτικών Φορτηγών της Konecranes.

“Ενδεχομένως, η μηχανή ντίζελ του γερανοφόρου εμπρόσθιας ανύψωσης θα μπορούσε να αντικατασταθεί και με μια άλλη πηγή ηλεκτρικής ενέργειας, ανάλογα με το τι επιτρέπει η τεχνολογία και η τιμή . Τέτοια παραδείγματα μπορεί να είναι κυψέλες καυσίμου ή η ενεργειακή αποθήκευση, που να μπορεί να επανατροφοδοτηθεί μέσω σύνδεσης με το ενεργειακό δίκτυο”, συνεχίζει ο κύριος Nilsson.

Ηλεκτροδότηση μετάδοσης κίνησης


Σε έναν συμβατικό γερανοφόρο εμπρόσθιας ανύψωσης, η γραμμή μετάδοσης κίνησης είναι ένα ντίζελ/ μηχανολογικό σύστημα, το οποίο αποτελείται από μηχανή ντίζελ, μετατροπέα ροπής και μηχανισμό μετάδοσης. Η μηχανή ντίζελ παράγει την ενέργεια για την πρόωση. Η ροή ενέργειας μεταφέρεται ‘’μηχανικά’’ και απαιτεί ένα αρκετά περίπλοκο κιβώτιο ταχυτήτων. Η ενέργεια που παράγεται κατά το φρενάρισμα μετατρέπεται σε θερμότητα που εκκενώνεται στο περιβάλλοντα χώρο και χάνεται.

Στον καινούργιο υβριδικό γερανοφόρο εμπρόσθιας ανύψωσης της Konecranes , η γραμμή μετάδοσης κίνησης είναι ένα σειριακά διαμορφωμένο σύστημα ντίζελ/ ηλεκτρισμού, που αποτελείται από μηχανή ντίζελ, ηλεκτρική γεννήτρια και ηλεκτρικό κινητήρα έλξης. Η μηχανή ντίζελ λειτουργεί με σταθερές στροφές  (RPM) για βέλτιστη απόδοση καυσίμων και τροφοδοτεί τη γεννήτρια. Η πρόωση παρέχεται από τον ηλεκτρικό κινητήρα που είναι αναπόσπαστο κομμάτι του κινητήριου άξονα.Ο κινητήρας αυτός παράγει παράλληλα ηλεκτρική ενέργεια κατά το φρενάρισμα, ελαχιστοποιώντας έτσι την ανάγκη για μηχανικό φρενάρισμα, εξοικονομώντας συγχόνως και ενέργεια.

Ηλεκτροδότηση του υδραυλικού συστήματος ανύψωσης


Σε έναν συμβατικό γερανοφόρο εμπρόσθιας ανύψωσης, η μηχανή ντίζελ μηχανοκίνητα τροφοδοτεί εμβολοφόρες αντλίες μεταβλητού εκτοπίσματος που παρέχουν την υδραυλική ενέργεια για την ανύψωση και την οδήγηση. Η ενέργεια που παράγεται για το χαμήλωμα το εκάστοτε φορτίου εκκενώνεται στο περιβάλλοντα χώρο και χάνεται.

Στον καινούργιο υβριδικό γερανοφόρο εμπρόσθιας ανύψωσης της Konecranes, οι υδραυλικές αντλίες τροφοδοτούνται με ηλεκτρισμό και ελέγχονται ηλεκτρονικά. Ειδικοί ηλεκτρικοί κινητήρες τροφοδοτούν τις αντλίες που παρέχουν την υδραυλική ενέργεια για την ανύψωση και την οδήγηση. Η ταχύτητα των αντλιών αυτών μπορεί να ελεγχθεί ανεξάρτητα από την ταχύτητα του κινητήρα ντίζελ. Πιο σημαντικό ακόμα είναι το γεγονός πως η ροή επιστροφής (ενέργεια επιστροφής) από τους υδραυλικούς κυλίνδρους δεν μετατρέπεται σε θερμότητα, αλλά τροφοδοτείται αντίστροφα δια μέσω των αντλιών που τώρα δρουν ως υδραυλικοί κινητήρες, ανανεώνοντας/ανατροφοδοτόντας με αυτό τον τρόπο την ηλεκτρική ενέργεια.

Αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας


Τέλος, σε έναν συμβατικό γερανοφόρο εμπρόσθιας ανύψωσης, υπάρχουν συμβατικές μπαταρίες για την εκκίνηση της μηχανής και την τροφοδότηση των ηλεκτρικών συστημάτων (συμπεριλαμβανομένου και του φωτισμού).

Στον καινούργιο υβριδικό γερανοφόρο εμπρόσθιας ανύψωσης της Konecranes, υπάρχει σύστημα με υπερσυμπυκνωτή για την αποθήκευση ενέργειας, που συνδέεται με τα ηλεκτρικά συστήματα του οχήματος. Αυτό το σύστημα αποθηκεύει ηλεκτρική ενέργεια που ανακτάται για τη μετέπειτα επαναχρησιμοποίηση της, υπερτροφοδοτόντας συγχρόνως  τον ντίζελοκινητήρα όποτε απαιτείται μέγιστη ισχύς  (στιγμές αιχμής στην απαιτούμενη ισχύ).

Γενικά για την KONECRANES

Η Konecranes ως πρωτοπόρος κατασκευαστής ανυψωτικών συστημάτων και γερανογεφυρών στην παγκόσμια αγορά προσφέρει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της σε όλους τους τομείς της βιομηχανίας (μονάδες παραγωγής και επεξεργασίας, μονάδες διαχείρισης απορριμμάτων,ναυπηγεία, λιμάνια,τερματικούς σταθμούς κλπ) ενω συγχρόνως με αντιπροσωπευτική παρουσία σε 609 σημεία σε 47 χώρες και 11.700 εργαζόμενους έχει την δυνατότητα να ικανοποιήσει άμεσα με ασφάλεια και τεχνογνωσία οποιαδήποτε σχετική ανάγκη των πελατών της.

Λεζάντες φωτό 1: Konecranes Hybrid Reach Stacker SMV 4531 TB5 HLT. © Konecranes

Λεζάντες φωτό 2: Konecranes Hybrid Reach Stacker SMV 4531 TB5 HLT. © Konecranes

Για το έτος 2011 το σύνολο των πωλήσεων του ομίλου Konecranes ανέρχεται στα 1.896 εκατομμύρια Ευρώ ενώ έιναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο υψηλής τεχνολογίας NASDAQ OMX Helsinki (σύμβολο:KCR1V).

www.konecranes.gr

Για περισσότερες πληροφορίες:

KONECRANES ΕΛΛΑΣ Α. Ε.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΗΒΑΣ
ΘΕΣΗ ΧΑΡΑΙΝΤΙΝΗ
ΘΗΒΑ, 322 00, ΕΛΛΑΔΑ

Γεράσιμος Κουτσουβέλης
Βusiness Development Manager
E-mail: Gerasimos.koutsouvelis@konecranes.com
Τηλέφωνο: +30 6951 970 970

Press release images


Konecranes Hybrid Reach Stacker SMV 4531 TB5 HLT. © Konecranes

Konecranes Hybrid Reach Stacker SMV 4531 TB5 HLT. © Konecranes

Rating:

vote data

Let us know if you are going to use this press release. Thank you!

KONECRANES ΕΛΛΑΣ Α. Ε.
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 43
ΜΑΡΟΥΣΙ
ΑΘΗΝΑ, 15 124, ΕΛΛΑΔΑ

www.konecranes.gr

Publications