Uus laevade reoveepuhastussüsteem ületab kõiki kehtivaid kvaliteedistandardeid.

Merekeskkonnalahenduste väljatöötamisele spetsialiseerunud Evac on turule toonud uue kõrgetasemelise laeva pardal asuva reoveepuhastussüsteemi, mis muudab heitvee nii puhtaks, et selle näitajad ületavad kõiki
kehtivaid kvaliteedistandardite nõudeid, kaasa arvatud Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni (IMO), Alaska, Ameerika Ühendriikide Rannavalve (USCG) ja NATO Kaitsetööstuste Nõunike Grupi (NIAG) mereväele suunatud nõudeid. Tegu on laevaoperaatoritele mõeldud kompaktse ja madalate käituskuludega
lahendusega, mis vastab aina rangemaks muutuvatele keskkonnakaitsealastele seadusandlikele nõuetele ning aitab vähendada üha kasvavaid reovee käitlus- ja ärastuskulusid.

Tänu uuele Evaci membraanbioreaktorile (MBR) saavad erajahid, reisilaevad, parvlaevad, sõjalaevad ja muud keskkonnatundlikes piirkondades seilavad laevad puhastada reisijate ja meeskonna poolt tekitatud reovett ning heita selle merre, ilma et see ohustaks tervishoidu või keskkonda. See lahendus põhineb kinnitatud andmetel äärmiselt madalate käituskuludega membraanbioreaktori tehnoloogial, mille abil on võimalik välja filtreerida väga väikesed osakesed, isegi viirused. Reaktori kompaktsus muudab selle sobivaks juba kasutuselolevate laevade ajakohastamiseks kui ka uutele laevadele paigaldamiseks.

Traditsiooniliste lahendustega võrreldes on MBR märkimisväärseks edusammuks laeva pardal läbiviidava reoveepuhastuse vallas. Tavaliste lahenduste puhul rakendatakse mitmesuguseid bioloogilisi protsesse "musta" (vaakumtualettidest ja kambüüsist pärineva) reovee puhastamiseks, mille tulemusel reovesi vastab vähem rangetele rahvusvahelistele standarditele, kusjuures "hall" (ruumides ja pesupesemisel tekkiv ning vahel ka basseinidest pärinev) reovesi heidetakse ilma puhastamata otse merre.

MBR on täisautomaatne, kergestijuhitav ning selle tööd ei pea jälgima spetsiaalse väljaõppega töötaja. Kõigepealt segatakse ühtlustusmahutis suurem kogus halli reovett väiksema hulga musta reoveega, et süsteemi voolaks kontrollitud ja tasakaalustatud reovesi. Seejärel toimub reovee eeltöötlus tahkete ainete eemaldamiseks. Pärast seda suunatakse reovesi õhupihustite abil ringlusse läbi veealustest lamedatest lehtmembraanidest koosneva membraanbioreaktori ploki, kuni vesi muutub puhtaks. Viimase etapina võidakse vajaduse korral läbi viia ka ultraviolettkiirgusega puhastamine.

Hiljuti läbi viidud katseuuringu kohaselt on lõpptooteks peaaegu igasuguse heljuvaine sisalduseta ja fekaalsete kolibakteriteta puhas reovesi, mille biokeemiline hapnikutarve on väiksem 3 milligrammist liitri kohta, kusjuures NIAG-i mereväele suunatud nõuete kohaselt, mis on kehtivatest reoveepuhastuse alastest standarditest kõige rangem, peaks see näitaja olema 15 mg/l või väiksem.

"Keskkonnaalane seadusandlus saab muutuda ainuüksi karmimaks ning üha suuremad piirkonnad kogu maailmas jäävad lihtsalt suletuks laevadele, millel ei ole kõrgetasemelisi puhastusseadmeid. Nende jaoks jääb laevatatav maailm iga päevaga väiksemaks," ütleb Evaci projektijuht Juha Kiukas. "Samal ajal peavad laevaoperaatorid arvestama kuludega, mis kaasnevad nõuete täitmisega. Just jooksvate kulude vähendamise ja tulevaste õigusaktide suhtes paindlikkuse suurendamise nimel keskendusime kergesti kohandatava ja madalate käituskuludega puhastussüsteemi loomisele."

"Tänapäeval on laevaoperaatorid keskkonnaga seotud küsimustest äärmiselt teadlikud, kuid samal ajal suudavad nad hinnata ka sõltumatust ja paindlikkust, mida pakub kergestijuhitav ja töökindel reoveepuhastussüsteem," lisab Evaci protsesside vanemspetsialist Jari Jokela. "Enne MBR-i väljatöötamist uurisime väga üksikasjalikult reovee eri liike ja suhtelisi koguseid. Seetõttu saime äärmiselt täpselt kindlaks määrata süsteemi koormuse maksimaalse tõhususe saavutamiseks, ilma et spetsiaalse väljaõppega töötaja peaks reaktori tööd jälgima või sellesse sekkuma."

"Tulemuseks saime reaktori, mille puhul laevaoperaatorid võivad kindlad olla, et see vastab kehtivatele keskkonnaalastele nõuetele ja isegi ületab neid, ilma et nad peaksid muretsema puhastussüsteemi juhtimise või hooldamise eest või sõltuma sadamates pakutavatest teenustest."

Suuremate laevade puhul saab halli ja musta reovett eraldi töödelda, et suurendada paindlikkust ja luua võimalus halli vee taaskasutamiseks näiteks pesupesemise käigus. MBR-i süsteemidesse saab kergesti integreerida ka lisanduvaid "viimistlustoiminguid", näiteks toitainete eemaldamise.

Käituskulude madalal hoidmine on võimalik tänu Evaci otsusele kasutada Kubota membraanisüsteemi, mida on rohkem kui kümme aastat edukalt rakendatud majapidamisseadmetes. Erinevalt teistest sarnastest süsteemidest, mis töötavad tõhusalt vaid äärmiselt suure rõhu korral, on Kubota membraani puhul tegu väga väikese rõhuga, mistõttu elektrienergiakulud on madalad ning süsteemi tuleb hooldada vaid kaks korda aastas (membraanid vahetatakse tavaliselt välja iga kümne või enama aasta järel). /ins


Märkused toimetajale
Evac on rahvusvaheline ettevõte, mis kuulub kogu maailmas tegutsevasse Prantsuse kontserni Zodiac. Evac töötab välja, toodab ja turustab keskkonnasäästlikke reoveekogumis- ja puhastussüsteeme laevatööstuse jaoks. Ettevõtte turuosa ja käive on jätkuvalt kasvanud tänu kvalifitseeritud töötajatele, toodete professionaalsele disainile ja kõrgetasemelistele tehnilistele lahendustele. Rahandusaastal 2004/2005 oli Evac Marine'i müügi netokäive 35 miljonit eurot.

Evac Marine on oma tegevusvaldkonnas turuliider. Rohkem kui 30 tegevusaasta jooksul on ettevõte omandanud hiiglasliku kogemuste pagasi, seda alates purjepaatidest kuni suurte ja luksuslike reisilaevadeni, ning teeninud 8500 kliendi rahulolu.

Evac Oy, mida toetavad teised Evaci ettevõtted ja esindajad rohkem kui 40 riigis, vastutab merendusvaldkonna eest kogu maailmas. Evac Oy’l on Lloyd'si poolt väljastatud kvaliteedijuhtimisstandardi ISO 9001:2000 sertifikaat ja keskkonnajuhtimisstandardi ISO 140001:2004 sertifikaat. Ettevõte asub Espoos, Soomes.


Lisateabe saamiseks võtke palun ühendust:
Juha Kiukas
Klientide projektijuht
Evac Oy, Veininlaaksontie 1
FI-02620 Espoo, Soome
Tel: +359 20 763 0250
Mob: +358 50 468 7920
E-post: jkiukas@evac.zodiac.com
Faks: +358 20 763 0222

http://www.evac.com

Press release images


Environmentally aware operators like Finnlines have already taken advantage of Evac's advanced waste water treatment solutions on a baltic ferry m/s Finnclipper. © Finnlines

Compact and complete, the MBR's small footprint makes it ideal for retrofitting to existing ships, as well as for new vessels where every cubic metre is precious. © Evac


Rating:

vote data

Feedback is not allowed / disabled for this press release.

Publications