Company Profile

OY INTERNATIONAAL PAINT AB - CORTAULDS COATING LTD

Taust
Oy International Paint AB kuulub ülemaailmsesse kontserni Courtaulds, mis tegutseb viiel kontinendil kokku rohkem kui 50 maal. Ettevõte pärineb 17. sajandi lõpust, mil Hollandi päritoluga perekond Courtauld asus elama Inglismaale. Alguses tegeldi siidiga, millele lisandusid hiljem kiud ja värvid. 1960. aastatel sai Courtauldsist tänu mitme ettevõtte omandamisele üks maailma suuremaid värvitootjaid.

Äriidee
Courtaulds varustab oma kliente globaalse erinõuetele vastava tehnoloogiaga ning tagab toodete kõrge kvaliteedi ja heal tasemel teeninduse. See kindlustab Courtauldsile esimese koha paljudel maailma turgudel.

Tooted
Oy International Paint AB kaudu turustab Courtaulds korrosioonikaitsevärve, pulberlakke ja laevaehituses kasutatavaid värve Soomes, Baltikumis ja Loode-Venemaal. Korrosioonikaitsevärvid ja laevaehituses kasutatavad värvid kannavad nimetust International, pulberlakid Interpon.
Tähtsamad kasutusvaldkonnad on laevad, paadid ja teraskonstruktsioonid, nagu naftatankerid ja keemiatööstuse rajatised, kus on kõrge korrosiooniga keskkond. Tooteid valmistatakse tehastes, mis paiknevad kokku 29 maal.
Turuosad
Courtaulds on maailma juhtiv laeva- ja paadiehituses kasutatavate värvide tootja. Pulber- ja korrosioonikaitsevärvide tootjana ollakse suuremate hulgas. Soomes on International Paint juhtiv laevavärvide tarnija ning suuruselt teine paadivärvide tarnija. Pulber- ja korrosioonikaitsevärvide turusosa kasvab pidevalt.

Käive ja töötajad
Courtauldsi käive on ligikaudu 18 miljardit FIM. Töötajaid on 17 000. Soomes asuva tütarfirma Oy International Paint AB käive on ligikaudu 50 miljonit FIM, töötajaid on 24 (1997). Tegevdirektor on Kenneth Nilsson.

Teadus- ja arendustegevus, keskkonnahoidlik lähenemine
Kontserni Courtaulds teadus- ja arendustegevus seab eesmärgiks toodete omaduste pideva parandamise ning toodete tervisele, ohutusele ja keskkonnale tekitatava mõju vähendamise miinimumini. Uute toodete väljaarendamisel lähtutakse kõige viimastest keskkonnanõuetest. Kontsern teeb suure panuse potentsiaalselt keskkonnakahjulike ainete, näiteks lahustite kasutamise vähendamisele. Alates 1990. a. on selliste ainete emissioon vähenenud poole võrra ning väheneb pidevalt.

Kontserni juhtkond:
Juhatuse esimees: Sir David Lees
Kontserni direktor: Gordon Campbell
Aadress: Courtaulds plc
George Street
London W1A 2BB
Tel: + 44 171 612 1000
Faks: +44 171 612 1500
Internet: http://www.courtaulds.com

Kontaktandmed Soomes
Oy International Paint AB
Kenneth Lindberg
Gesällvägen 6
VANDA
Tel: + 358 (0)9 2766 3030, faks +358 9 2766 3031
Kontaktandmed Eestis
International Paint
Eesti Filiaal
Mustamäe tee 4
EE 0006 TALLINN
Tel/faks +372-6-566524
Rating:

vote data

Feedback is not allowed / disabled for this press release.

Publications