New renovation technique for VA-pipes

Pressiteade
28. märts 1995
Uus remonditehnika torustikule
hoijab liikluse püsivana

Kõiki on kunagi häirinud tänavatöö seoses remontimisega või vana torustiku väljavahetamisega. Tänavaid kaevatakse lahti, masinad lärmavad ja liiklust takistatakse pikaajaliselt. Nüüd on Rootsi ehitusfirma, NCC, on kasutusele võtnud uue süsteemi vana värske ja ärajooksuvee torustiku ja gaasitorude väljavahetamisega seoses, mis elimineerib vajaduse tänavaid lahti kaevata. Selle asemel, et vahetada välja vanad torud, pannakse vana toru sisse uus, või vooderdatakse, mis effektiivselt tihendab lekkivaid kohti.
Süsteem võimaldab remonditöö kiiret läbiviimist. Ühtlasi hoitakse sellega raha kokku, kuna kasutatakse minimaalselt tööjõudu ja varustust.

NCC remondisüsteem koosneb mõningatest lahendustest, kõik lähtuvad sellest, et värskevee- ja ärajooksuveetorustikku remontida lihtsalt ja keskkonda säästvad viisi.
- Me kasutame eri meetode olenevalt probleemile mis tekkinud, kommenteerib Lars Webering, ehitusmeister-insener NCC juures. Süsteemi on võimalik kasutada kõigi värskevee- ja ärajooksuveetorustiku liikidele, nõnda ka gaasitorudele.
Tavaliseim remontimismeetod on n.n. „slip-lining“. Vana toru vooderdakse PEH-, PVC-, roostevaba teras- või GAP-toruga. Neid vahusveisitakse kokku ja juhitakse vanasse torusse tänava kaevude kaudu.

Torupurustamine
Teine meetod, mida kasutatakse neil juhtumil kui toru dimensioon peab säilima, suurenema või kus torul on raske korrosioon väljastpoolt kallal, on torupurustamine. Meetod on järgmine, et vana toru purustatakse, et uuele kohta anda.
Vanades veetoruvõrkudes, kus sisene korrosioon on probleemiks, puhastatakse toru korralikult, enne kui seda isoleeritakse tsementmördiga, mida tsentrifugaalpritsitakse toru seintele.
Tsementmört isolatsioon kaitseb torustiku tulevase sisemise korrosiooni rünnaku eest ja taastab toru endise mahu ja hüdraalilise funktsiooni.
Lars Weberingi sõnul on „flexible-lining“ vähem kulukas ja kiireim, eri remondimeetodidest.
- Karastatud plastmass, immutatud ja eeltöödeldud vooder, üks nn sukk, surutakse torusse kahe tänavakaevu vahel. Sukk paisub surveõhu või vee abiga ja karastub jäädavalt kangeks plastmasstoruks, millel on kõrgem läbivoolukiirus ja parem tugevus kui vanal torul; nendib ta.

Lahendab palju probleeme
Torudel milledel sisse lekkinud on vuukjätk liitekohtadega sobiv tegur. Zelematerjal, tihti polüuretaani heidetakse vuuki sisse, kus ka karastub ja jääb pidama, kui saab kontakti veega.
NCC tihendussüsteemi saab kasutada selleks, et ka teisi probleeme lahendada kui ainult tihendada lekkivad torusid. Kehva veeläbivoolavus on tavaline probleem, mis tihti toob kaasa alamõõdulist vee kvaliteeti. Probleem oleneb üledimensioneeritud torudest, aga selle läbi, et väiksema toru vanasse torusse sisse ajada, ülenisveisitud PE-toru vanasse torusse vedada vähendab torustikudimensiooni, mis toob kaasa suurema veeläbivoolavuse.
NCC on üks Põhjamaade juhtivaid ehitus- ja kinnisvaraettevõtetest ja tegutseb eelkõige Rootsis. Rahvusvaheliselt NCC ehitab suuri tööstusprojekte valitud turgudel.
Rootsis NCC on juhtiv teede ja tööstus aladel. NCC kontserni käive on 17 miljard SEKi aastas ja umbkaudselt 15.000 töölist on jaotatud viite ärialale: NCC Tööstus, NCC Hoonestus, NCC Tööstus tootmine, NCC Kinnisvara ja NCC Invest.


Pilditekst 1:
Tänavakaevude vahe on umbes 40 meetrit. Personal, kõige varustusega Inpipe-autos, valvavad et sukk jookseb vabalt kaevuauku.

Pilditekst 2:
Teises kaevus on personal kes võtab vastu Inpipe sukka, mis koosneb sarrustatud klaasriidest immutatud erilise vaiguga. Lõpuks sukk karastub uueks toruks.


For further information, please contact:
NCC, Lars Webering
Domnarvsgatan 7
S-163 53 Spånga
Sweden
Tel: +46 8 621 02 25
Fax: +46 8 621 09 09

Rating:

vote data

Feedback is not allowed / disabled for this press release.

Publications