Expansion in the Baltic states

PRESSITEADE
4. detsembril 1996
Baltikumis on Rootsi
müüritööriistade järele suur nõudmine

Baltikumi turul, mis on kasvamas, käib aktiivne ehitustegevus ning vajatakse väga kaasaegset varustust. Seetõttu otsustas Rootsi firma “KGC Verktyg och Maskiner” (KGC Tööriistad ja Masinad) laiendada oma tegevust Baltikumi. “KGC Verktyg och Maskiner” on Rootsi juhtiv tööriistade tootja müürsepatöödeks ja plaatide paigaldamiseks, rahuldades nii professionaalide kui ka amatööride vajadusi.

“Kontaktid Baltikumi turuga on näidanud, et meie toodete vastu tuntakse seal suurt huvi,” nendib tegevdirektor Orwar Eriksson, kes otsib nüüd Eestis, Lätis ja Leedus edasimüüjaid. Norrasse ja Soome on tooteid eksporditud juba varem.
“On loomulik, et me pöörame pilgud nüüd Baltikumi poole, sest Baltikum on Rootsile lähedal ning meid ühendavad Baltikumiga ajaloolised sidemed. Lisaks on meie hinnangul sealsel turul meie tooteid väga vaja.”
Orwar Eriksson on valmis selleks, et turulejõudmine võib aega võtta, sest Baltimaades ehitustarvete kaubaketid Rootsi mõistes puuduvad.


Suur renoveerimisvajadus
Ennekõike terendub renoveerimisturg, ehkki mingil määral ehitatakse ka uusi maju. Paljud kinnistud on halvas korras ning vajavad kordaseadmist, mida ka kavatsetakse teha. See tingib suurema vajaduse heade tööriistade järele.
“KGC asutati 1950. a. ning sellest ajast alates on meil olnud kvaliteetsete tööriistade tootja maine,” ütleb Orwar Eriksson. Lisaks pöörame suurt tähelepanu energonoomilisele disainile.

Täissortiment
KGC arendab oma uued tooted välja ise ning katsetab neid põhjalikult. Firma pakub tööriistu nii plaatide paigaldamiseks kui ka müüriladumiseks ja krohvimistöödeks.
“Sellega erineme teistest firmadest,” ütleb Orwar Eriksson. “Ning arvestades, et müürsepad paigaldavad sageli ka kahhelkive ja klinkerit, on hea, kui saab välja pakkuda täissortimendi, eriti just nendel turgudel, kus nõudlus suureneb.“/ins

Täiendava informatsiooni saamiseks võta ühendust:
Orwar Eriksson, tegevdirektor
KGC Verktyg och Maskiner
Västberga allé 36
Box 42054
126 13 Stockholm
Tel: 08-18 48 48
Faks: 08-18 22 55
Rating:

vote data

Feedback is not allowed / disabled for this press release.

Publications