12-pulse drive reduces harmonics by 80

ABB on toonud turule integreeritud 12-pulsilise alaldi, mis on mõeldud keskmise võimsusega ACS 600 sagedusmuunduritele. 12-pulsiline alaldi vähendab kõrgemate harmooniliste osakaalu 80%, võrreldes tavapärase kuue-pulsilise alaldiga.

12-pulsilise alaldi saab paigaldada standardsesse ACS 600 korpusesse ja seda valmistatakse võimsustele alates 55kW-st kuni 630kW-ni pingetele 380V kuni 690V.
12-pulsine alaldi on mõeldud kohtadesse, kus võrk on nõrk või kus on esitatud täiendavaid nõudmisi kõrgematest harmoonilistest põhjustatud häirete osakaalule.
Kaks kuue-pulsilist alaldit, mis on ühendatud kolmefaasilisse süsteemi 30°-se faasinihkega, tekitavad 12-pulsilise toite. Muutes sekundaarmähiste faasi 30 kraadi võrra on viienda, seitsmenda, seitsmeteistkümnenda ja üheksateistkümnenda harmoonilise summa primaarmähises null. Selle tulemusel võib kõrgemate harmooniliste osakaal olla 5% ja 15% vahel, kusjuures kuue-pulsilise alaldi puhul on see 40% ja 50% vahel.
Spetsiaalane faasinihke trafo filtreerib välja häired ja parandab elektromagnetilist ühildatavust, vähendades oluliselt kõrgemate harmooniliste osakaalu.
Määrates ära sobiva rakendusprogrammi võib 12-pulsise alaldiga sagedusmuunduriga juhtida nii üksikut pumpa või ventilaatorit kui ka komplekset pumbajaama koos otsekäivitustega mootoritega, PID regulaatoritega, jne.
ACS 600 sagedusmuunduriga saab ühendada erinevaid seadmeid läbi selliste protokollide nagu näiteks Profibus, DeviceNet, Interbus-S, Modbus, Modbus+, LON ja CS-31.
12-pulsiline alaldi on CE tähistusega vastavalt Euroopa Ühenduse madalpinge direktiivile.

Fotol:
ABB tutvustab integreeritud 12-pulsilist alaldit võimsustele 55kW kuni 630kW ja pingetele 380 kuni 690V. 12-pulsine alaldi vähendab kõrgematest harmoonilistest tingitud häireid 80%, võrreldes traditsiooniliste 6-pulsiliste toidetega.

Lisainformatsiooni järgmistel aadressidel:
ABB Eesti AS
Leho Kuusk
Pärnu mnt. 148
0013 Tallinn
ESTONIA
Tel. +372 6 711859
Fax. +372 6 711810
E-mail: leho.kuusk@ee.abb.com
Internet: http://www.abb.com/motors&drives

Press release images


12-pulse drive reduces harmonics by 80

Rating:

vote data

Feedback is not allowed / disabled for this press release.

Publications