High tech výroba nástrojů pomocí 5osých obráběcích center Hermle

/INS. Díky soustavné instalaci 5osých vysokovýkonných CNC obráběcích center od Hermle realizuje nástrojárna ve firmě Hirschmann Automotive efektivněji své technické inovace a vyrábí kvalitní mechatronické výrobky.

Pět strojů naráz: pro obrobky od 5 x 5 x 10 mm až do 1, 5 tuny

To se u Hermle ještě nestalo: Firma Hirschmann Automotive si objednala najednou pět nejmodernějších 5osých vysokovýkonných CNC obráběcích center konstrukční řady C v modelech C 12 U, C 22 U, C 32 U, C 42 U a C 52 U a nejindividuálněji tak pokryje široký pracovní prostor pro obrábění malých nástrojových součástí od několika milimetrů až po velkoformátové součásti o hmotnosti až 1,5 tuny a velikosti 500 x 1000 mm. Jelikož se pracovní prostory strojů jednotlivých velikostí v okrajových zónách vždy o slušný kus překrývají, lze frézovací kapacity strojů velmi flexibilně využívat buď pro všechna potřebná obrábění nebo jen pro obrábění přesně určená pro daný stroj.

Užitečná součinnost pro vysokou akceptaci a vyšší produktivitu

Všechny stroje mají řízení Heidenhain TNC 640, naklápěcí otočné stoly NC, upínače nástrojů HSK A 63, vřetena nástroje s otáčkami až 18000 ot/min a funkce ACC (funkce regulátoru pro snížení procesně specifického chvění) a AFC (adaptivní řízení posuvu dráhy v závislosti na příslušném výkonu vřetena a dalších procesních parametrech/údajích). Stejná koncepce a vybavení obráběcích center Hermle, stejně jako zkušenosti z každodenní praxe mají několikanásobný pozitivní vliv. Zejména školení pro 5osá vysokovýkonná CNC obráběcí centra je velmi efektivní a blízké praxi, a proto je od začátku dobře akceptováno. U našich vysoce kvalifikovaných obsluhujících vidíme z hlediska vztahů procesních komponent stroj-nástroje-obsluha významné ztotožnění a silnou důvěru, což se nakonec projeví v maximálním objemu třísek, tedy ve vysoké produktivitě.

S 5osými vysokovýkonnými CNC obráběcími centry vstříc budoucnosti

"Musíme se orientovat podle výkonnosti externích výrobců nástrojů, přičemž musíme mít před nimi vždy náskok" říká Andreas Bolter, vedoucí výroby nástrojů a strojních zařízení v Rankweilu. Zaměřujeme na prémiový segment automobilového průmyslu s menšími až středně velkými počty kusů vstřikovaných dílů, jejichž varianty a tím i nástroje jsou velmi různorodé. "Jelikož máme co se týče výkonnosti a především i servisu několikaleté velmi dobré zkušenosti se dvěma obráběcími centry Hermle typu C 20 U, z nichž jedno je vybaveno zásobníkem obrobků a manipulačním systémem IH 60, zvolili jsme jako partnera společnost Hermle a zahájili jsme rozsáhlý investiční program založený na 5osých CNC obráběcích centrech."

HIRSCHMANN AUTOMOTIVE

V sedmi závodech společnosti Hirschmann Automotive GmbH v Rankweilu v Rakousku, v České republice, Rumunsku (2 závody), v Maroku, Číně a také v Mexiku se vývojem a výrobou zabývá více než 4500 zaměstnanců. V Rankweilu sídlí vedení společnosti, administrativa, vývoj a výroba konektorových systémů, senzorů, vstřikovacích forem a mechatronických modulů. Oddělení výroby nástrojů, provozních prostředků a zařízení se svými 170 specialisty zaujímá v závodu Rankweil ústřední funkci. Zde se sbíhají všechny nitky od nápadu přes vývoj výrobku, výrobu prototypu a vzorových dílů, výrobu vstřikovacích nástrojů, až po konstrukci montážních zařízení a automatů.

MASCHINENFABRIK BERTHOLD HERMLE AG

Hermle AG je renomovaná společnost, která zaujímá špičkové postavení v národním i mezinárodním měřítku. Díky stále novým inovacím patří společnost Hermle k předním výrobcům obráběcích center. Obráběcí centra Hermle se úspěšně používají na více než 25000 místech po celém světě. Hustá síť odbytových a servisních středisek ve všech důležitých zemích světa zaručuje podporu přímo na místě. Stroje Hermle se vyrábí v jihozápadní části Německa, kde má jemná mechanika a strojírenství dlouhodobou tradici po celé generace. Obráběcí centra Hermle slouží k racionálnímu obrábění nástrojů, forem a sériových dílů. Díky jejich kvalitě a vysoké přesnosti se používají v nesčetné řadě výrobních oblastí, hlavně také v náročných odvětvích, jako lékařské technice, strojírenství, optickém průmyslu, letectví, automobilovém průmyslu a průmyslu závodních automobilů a u jejich subdodavatelů.
www.hermle.de

Celý článek naleznete na: http://www.hermle.de/cms/en/info_center/press__news/user_reports/getPrm/selection/2504/

Na obrázku 1: je největší 5osé vysokovýkonné CNC obráběcí centrum C 52 U v nástrojárně firmy Hirschmann Automotive GmbH v závodu A-Rankweil pro kompletní 5osé/5stranné obrábění obrobků do průměru 1000 mm a výšky 810 mm

Na obrázku 2: je vidět pracovní prostor 5osého vysokovýkonného CNC obráběcího centra Hermle C 52 U s naklápěcím otočným stolem NC o průměru 1150 x 900 mm pro velké součásti o hmotnosti až 2000 kg

Na obrázku 3:  je zleva doprava Gerhard Zech, vedoucí výroby provozních prostředků, Markus Gapp, vedoucí skupiny frézoven, oba z firmy Hirschmann Automotive GmbH, Florian König, prodej Rakousko/Jižní Tyrolsko u firmy Maschinenfabrik Berthold Hermle AG a Andreas Bolter, vedoucí výroby nástrojů a zařízení z firmy Hirschmann Automotive GmbH, před vlajkovou lodí C 52 U frézovny v závodě A-Rankweil

Na obrázku 4: je skupina výrobků ze speciální kabelové sestavy. U rozhraní mezi suchou a mokrou oblastí (zrcadlo), v mnoha prostorově kritických situacích (dveřní madlo, osvětlení) a ve vysoce namáhaném prostředí (tlumič nárazů).

Maschinenfabrik
Berthold Hermle AG

Industriestrasse 8-12
78559 Gosheim / Deutschland
info@hermle.de
www.hermle.de

Rating:

vote data

Let us know if you are going to use this press release. Thank you!

Image result for hermle logo

Maschinenfabrik
Berthold Hermle AG

Industriestrasse 8-12
78559 Gosheim / Germany
info@hermle.de
www.hermle.de

Publications