Alfa Laval ThinkTop s pulzním čištěním sedel vypouštěcích ventilů uspoří až 95 % CIP kapaliny

Vypouštěcí ventily tvoří v typickém zpracovatelském závodě až 20 % všech ventilů. Jejich čištění je však nákladné, obtížné a časově náročné kvůli dlouhým čisticím cyklům a riziku tlakových rázů. Nové hlavy Alfa Laval ThinkTop s funkcí pulzního čištění sedel ventilů řeší všechny tyto problémy, rychle a efektivně čistí vypouštěcí ventily a zároveň přináší až 95 % úsporu CIP kapaliny.

ThinkTop opět zvyšuje laťku, pokud jde o úsporu vody. Nová funkce pulzního čištění sedla vykonává u vypouštěcích ventilů to, co v roce 2019 přinesla funkce rázového čištění sedla u dvousedlových ventilů Mixproof. Zatímco u rázového čištění sedla dochází u dvousedlových ventilů Mixproof ke snížení spotřeby CIP kapaliny až o 90%, u vypouštěcích ventilů se v případě pulzního čištění sedla spotřeba CIP kapaliny sníží až o 95 %.

Více úspor, více provozuschopnosti

Představte si úspory, kterých lze dosáhnout s použitím této standardní funkce automatického nastavení polohy ventilu, spouštěné vstupním signálem programovatelného logického automatu (PLC) a řízené snímacími a řídicími jednotkami ThinkTop V50 a V70 od společnosti Alfa Laval.

„Ovládací hlavy ThinkTop s pulzním čištěním sedel přináší majitelům a provozovatelům zpracovatelských závodů ve srovnání s běžným čištěním sedel řízeným časovačem PLC nevídané úspory CIP kapaliny,“ říká René Stietz, manažer produktového portfolia pro ventily a automatizaci společnosti Alfa Laval. „Alfa Laval je prvním a jediným dodavatelem řešení pro automatizaci ventilů, která u vypouštěcích ventilů přinášejí významné úspory CIP kapaliny.“

Rychlejší a účinnější pulzní čištění

Proces čištění ventilu je řízen krátkými dávkami nebo pulzy, které aktivují ventil v okamžiku, kdy smykové síly dosáhnou maxima. Každý pulz trvá méně než sekundu, což zabraňuje tlakovým rázům v systému. Vlivem pulzu dojde k vytvoření silného turbulentního proudění, když kapalina prochází úzkou mezerou mezi tělesem ventilu a sedlem ventilu, díky čemuž se účinně odstraní veškeré zbytky a je tak zajištěn bezvadný stav vypouštěcích ventilů.

100% validace čištění vypouštěcích ventilů

Pulzní čištění sedla usnadňuje kontrolu a validaci cyklů čištění ventilů. Poloha ventilu není řízena časovačem PLC, ale hlavou Alfa Laval ThinkTop. Kromě snížení objemu použité CIP kapaliny zajišťuje naprogramování senzoru na rychlé otevření a zavření sedla rychlejší a důkladnější čištění a hygienu než čištění řízené časovačem. ThinkTop také ověřuje, zda bylo čištění ventilů dokončeno.

Pulzní čištění sedla, určené k použití s jednosedlovými ventily nebo klapkami používanými jako vypouštěcí ventily, je standardní funkcí snímacích a řídicích hlav ThinkTop V50 a V70 s jedním solenoidovým ventilem. Bez ohledu na režim pohonu může být vypouštěcí ventil nakonfigurován jako normálně otevřený nebo normálně uzavřený uzavírací nebo přepouštěcí ventil. Pulzní čištění sedla zjednodušuje uvedení ventilu do provozu, zabraňuje tlakovým rázům a snižuje množství kapaliny a času potřebného k čištění CIP.

Chcete-li se dozvědět více, navštivte alfalaval.com/ThinkTop

 

Pro další informace kontaktujte:

René Stietz
Manažer produktového portfolia, ventily PM a automatizace, Alfa Laval
Telefon: +45 28 95 43 05
E-mail: rene.stietz@alfalaval.com

Marianne Hojby
Vedoucí marketingové komunikace, Alfa Laval
Telefon: +45 28 95 44 71
E-mail: marianne.hojby@alfalaval.com


Toto je Alfa Laval

Společnost Alfa Laval podniká v oborech energetiky, námořní dopravy, potravinářství a úpravy vody a nabízí své odborné znalosti, produkty a služby široké škále průmyslových odvětví asi ve 100 zemích. Společnost se věnuje optimalizaci procesů, zajišťování odpovědného růstu a je hnací silou pokroku - vždy vyvíjí mimořádné úsilí, aby podpořila své zákazníky na cestě k dosažení jejich podnikatelských cílů a udržitelného rozvoje. 

Inovativní technologie společnosti Alfa Laval jsou zasvěceny purifikaci, rafinaci a opětovnému použití materiálů a podporují odpovědné využívání přírodních zdrojů. Přispívají ke zlepšení energetické efektivity a rekuperaci tepla, k lepší úpravě vody a ke snížení emisí. Proto společnost Alfa Laval pomáhá nejenom svým zákazníkům k úspěchu, ale také lidem a planetě. Každý den mění svět k lepšímu. To vše je Advancing betterTM

Společnost Alfa Laval má 16 700 zaměstnanců. Roční prodej v roce 2020 činil 41,5 miliard SEK (přibližně 4 miliardy EUR) Společnost je na seznamu Nasdaq OMX.

www.alfalaval.com

Rating:

vote data

Let us know if you are going to use this press release. Thank you!

Alfa Laval's head office is:

Visiting address:

Alfa Laval Corporate AB
Rudeboksvägen 1
SE-226 55 Lund
Sweden
Tel: +46 46 36 65 00
Fax: +46 46 32 35 79

Mailing address:

Alfa Laval Corporate AB
PO Box 73
SE-221 00 Lund
Sweden

Publications